מסלול קיצי עם מעיין בין אביאל פוריידיס ובת שלמה


אורך המסלול: 40 ק"מ
טיפוס מצטבר: 769 מ'
נקודת ההתחלה והסיום: גן אהוד אפרתי (כ- 3 ק"מ צפון מזרחית לבנימינה)
יום שישי: 22.7.2022


דרכים:

כביש – דרך סלולה – מידרכה: ק"מ 7.6 עד 8.1 // ק"מ 10.3 עד 10.8 // ק"מ 18.1 עד 19.4 // סה"כ כ- 2.3 ק"מ
דרך עפר: עד ק"מ 4.9 // ק"מ 6.3 עד 6.9 // ק"מ 7.1 עד 7.6 // ק"מ 8.1 עד 10.3 // ק"מ 17.2 עד 18.1 // ק"מ 19.4 עד 21.2 // ק"מ 21.4 עד 22.5 // ק"מ 22.7 עד 23.5 // ק"מ 26.9 עד 27.3 // ק"מ 34.4 עד 40 //סה"כ כ- 18.8 ק"מ
סינגלים: 4.9 עד 6.3 // ק"מ 6.9 עד 7.1 // ק"מ 10.8 עד 17.2 // ק"מ 21.2 עד 21.4 // ק"מ 22.5 עד 22.7 // ק"מ 23.5 עד 26.9 // ק"מ 27.3 עד 34.4 //סה"כ כ- 18.9 ק"מ


הפעם את הרכיבה התחלתי מגן אהוד אפרתי (כ- 3 ק"מ צפון מזרחית לבנימינה), כשהגעתי למקום שער הגן עצמו עדיין היה סגור, חניתי ברחבת העפר הגדולה הצמודה לגן מדרום מזרח, ויצאתי למסלול קיצי חם ולח הכולל רחצה בעין ירדנה הנהדר לקראת סיום.

הנסיע לגן אהוד אפרתי ברובה על כביש סלול:
יציאה למזרח מכביש 652 (בקרבת בית ספר אורט בנימינה), על כביש סלול נסיעה של כ- 1 ק"מ, המשך נסיעה על דרך לבנה / כביש משובש עוד 650 מ' ופניה לצפון מזרח לדרך עפר טובה כ- 450 מ' נוספים.

המסלול בקצרה:

מגן אהוד אפרתי בין המטעים רכיבה לצפון, בצומת שפיה חצייה של כביש 67 (ואדי מילק) לצפון , מעבר בפאתי המועצה המקומית פוריידיס וכניסה לסינגל פוריידיס המתחבר לסינגל חוף כרמל, מעבר במושבה בת שלמה וחציית כבש 67 לדרום במחלף בת שלמה, חציית נחל דליה לדרום ועלייה לגבעות הר חורשן, חיבור סינגלים בגבעות הר חורשן וירידה לנחל התנינים, מעבר בעין אביאל ורחצה בעין ירדנה, בין הכרמים והמטעים חזרה לגן אהוד לסיום המסלול.

תיאור המסלול:

 • מגן אהוד התחלתי את הרכיבה עם הדרך לצפון בין שטחי החקלאות והמטעים. בין ק"מ 2.2 ועד 2.9 הדרך העוברת בצמוד וממזרח לגדר המתקן הביטחוני ועם הדרך המשכתי את הרכיבה צפונה במעלה הוואדי.
 • בצומת השבילים בק"מ 4.3 פניתי למערב, וירדתי בסינגל יפה היורד עד המפגש עם הדרך בק"מ 6.2, מכאן המשכתי עם הדרך היורדת לצפון עברתי בגשר תחת הכביש (ק"מ 6.7) ומיד לאחר מכן פניתי עם הדרך לדרום מערב.
 • בק"מ 6.9 פניתי בשביל מערבה ולאחר כ- 50 מ' הגעתי לתעלת הניקוז הרחבה והתלולה של נחל דליה אותה חציתי ברגל. בצדו הצפוני של נחל דליה ישנו שביל צר למערב, איתו הלכתי ברגל כ- 30 מ' ומכאן המשכתי את הרכיבה עם הדרך מערבה.
 • את כביש 67 חציתי במעבר החצייה המרומזר (ק"מ 7.8) ועל המדרכה לצד הכביש העולה לכפר הנוער שפיה עליתי עד המפגש עם הדרך בה פניתי למערב (ק"מ 8.1).
 • עם הדרך המתעקלת לצפון רכבתי עד ק"מ 9.9 ובצומת השבילים פניתי בירידה לצפון מערב, עברתי באזור הפיתוח המזרחי של פורדיס ובמפגש עם הכביש בק"מ 10.4 פניתי לצפון. עליתי עם הכביש המטפס בתלילות ובק"מ 10.8 התחלתי את הרכיבה בסינגל פורדיס.
 • בצומת הסינגלים בק"מ 11.6 פניתי לדרום מזרח לסינגל חוף כרמל. באזור שבין ק"מ 12.7 ועד 14.7 הסינגל אינו זורם ומשובץ אבנים ומכשולים קטנים.
 • עם סינגל חוף כרמל רכבתי עד ק"מ 15.6, כאן פניתי לשביל המטפס לאוכף ומתחבר בהמשך למסלול הסינגל בק"מ 15.9, פנייה זו התגלתה כלא רכיבה, העלייה לאוכף בה צעדתי ברגל כ- 60 מ' זרועה אבנים. (מצורף המסלול המועדף במפת IHM באדום)
 • במפגש החוזר עם הסינגל בק"מ 15.9 פניתי לצפון מזרח ועם הסינגל רכבתי עד ק"מ 17.2, כאן במפגש עם הדרך פניתי בירידה לדרום מזרח ובמפגש עם הדרך הלבנה בק"מ 17.7 פניתי לדרום לכיוון בת שלמה.
 • עם הדרך נכנסתי לבת שלמה לרחוב השסק, בכיכר בק"מ 18.8 פניתי לדרום מזרח, חציתי את כביש 67 בגשר העלי והמשכתי את הרכיבה ברחוב המייסדים בחלקה הדרומי של המושבה. בקצה הדרומי של הרחוב מעט מדרום לכיכר (ק"מ 19.4) ניצבת עמדת הגנה מבטון ששימשה להגנת הישוב לפני קום המדינה.
 • מקצה המושבה הדרומי ירדתי לנחל דליה והתחלתי טיפוס בעלייה מתונה עד ק"מ 21.2, כאן פניתי לסינגל קצר שממזרח לדרך ולאחר כ- 250 מ' המשכתי את העלייה בדרך.
 • בק"מ 22.6 פניתי לסינגל קצר (כ- 200 מ') לדרום מזרח, בין הברושים עליתי עד החיבור לדרך (בק"מ 22.8) ואתה המשכתי את העלייה למערב. בק"מ 23.5 עזבתי את הדרך הלבנה, פניתי לסינגל למערב ולאחר כ- 200 מ' בצומת הסינגלים עליתי לדרום מזרח.
 • באזור זה של המסלול ישנם סינגלים רבים שאינם מסומנים, רובם נראים היטב בשטח. בצומת הסינגלים בק"מ 23.9 ירדתי עם סינגל "ג'ואל" לדרום מזרח, חציתי את ערוץ הואדי ועליתי לשער הנעול שבק"מ 24.5 בו ניתן לעבר מתחת לשער.
 • מהשער הנעול המשכתי בסינגל לדרום ובק"מ 24.8 פניתי למערב לסינגל "דאבל אבוד" איתו ירדתי עד המפגש עם סינגל "מוטוקרוס" בק"מ 26.2 בו פניתי למערב.
 • בק"מ 27 עברתי שער נעול נוסף, יצאתי מאזור החורש ועם הדרך ירדתי לדרום מערב. בצומת הדרכים בק"מ 27.2 עליתי למערב ולאחר כ- 100 מ' פניתי לדרום לסינגל "אהוד 6" .
 • עם סינגל "אהוד 6" המתחבר לסינגל "אהוד 1" רכבתי עד ק"מ 29.4 כאן פניתי עם הדבל היורד למזרח ולאחר כ- 60 מ' פניתי לצפון לסינגל "אהוד 5". קטע זה של "אהוד 5" הנמשך כ- 700 מ' עד ק"מ 30.2 ניראה בשימוש מועט והצמחייה בו עוטפת מדי פעם את הסינגל.
 • עם סינגל "אהוד 5" ירדתי בתלילות לדרום מזרח והמשכתי את הרכיבה עם סינגל "אהוד 10".באזור ק"מ 33 הסינגל עובר בקרבת מכלאת בקר, עקב פעילות הפרות הסינגל באזור זה לא ברור, ירדתי בטעות ממסלול הסינגל ותיקנתי להמשך העלייה למערב.
 • בק"מ 34.4 יצאתי מאזור החורש והמשכתי את הרכיבה עם הדבל למערב. בצומת השבילים בק"מ 34.5 ירדתי עם הדרך לדרום ובצומת בק"מ 35.2 פניתי לצפון מזרח. (את המעבר המקצר בין אזור ק"מ 34 של המסלול לק"מ 35.6 ניסיתי בעבר, במקום היו גדרות ובעיות עבירות).
 • עם הדרך פניתי בק"מ 35.6 לדרום מזרח ולאחר עלייה קצרה ירדתי במהירות לעמק. בין השדות והמטעים המשכתי עד המפגש עם נחל תנינים בק"מ 36.7, עברתי את מחסום הרכבים שבמקום ועם הדרך היורדת לאורך הנחל ירדתי עד עין אביאל (ק"מ 37.7).
 • ברכות המים בעין אביאל היו עמוסות משפחות המשכתי עוד קצת ועצרתי בעין ירדנה (ק"מ 38.3) לרחצה בברכה הגדולה והנהדרת.
 • מעין ירדנה ירדתי לאורך הנחל עוד כ- 100 מ' ופניתי לדרך העולה לצפון, לאורך הכרם עליתי כ- 100 מ' ובק"מ 38.5 פניתי למערב. בק"מ 38.9 חציתי את הדרך הלבנה הרחבה והמשכתי בעלייה מתונה בין הכרמים לצפון מערב.
 • עם הדרך המפרידה בין חלקות החקלאות ממערב והחורש ממזרח רכבתי עד גן אהוד וסיום המסלול.


הערות ואזהרות


לחץ למפה של המסלול באתר Israel Hiking and Biking Maps

סרטון הוראות להפעלת תצוגת סימוני ק“מ לאורך המסלול Israel Hiking and Biking Maps

 

לחץ למפה של המסלול באתר עמוד ענן


ישנם דפדפנים בהם הקובץ שיורד יורד עם סיומת txt, במיקרה שכזה לצורך השימוש בקובץ יש למחוק את תוספת ה- txt:
[צורת הקובץ היורד לא תקין: xxxxx.gpx.txt צורת הקובץ הרצוי: xxxxx.gpx]


מפת המסלול עם סימוני המרחקים (קילומטרים מתחילת המסלול)


ק"מ 13.2 מבט לדרום
עמדת הגנה בקצה הדרומי של בת שלומה (ק"מ 19.3) מבט לדרום
עין ירדנה (ק"מ 38.2)

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר

שתף

עידו אליאב

אני מטייל כתחביב מילדותי וברכיבה על אופני הרים משנת 2013. את האתר הזה אני בונה, מעדכן ומממן באופן עצמאי והוא פתוח לשירות ציבור הרוכבים והמטילים. טלפון: 052-381-2216

כתיבת תגובה