הר סוסיתא – במזרח הכינרת

פירורי מידע הרחבה למסלול: אביב ברמת הגולן – בין עין גב נחל סמך והכינרת

בתל סוסיתא מימצאים רבים. במקום ניתן ליראות מבני ציבור, פסיפס מרשימים וממצאים רבים מתקופה הרומית ביזנטית וכן ממצאים מתקופות קדומות יותר. ההיסטוריה של התל קשורה גם לתקופת קום המדינה, ולמלחמת ששת הימים.

ממצאים באתר:

(מתוך מצגת כנס מחווה לאדריכל הנוף אריה דביר פברואר 2022)

קישורים:


שרידי הרכבל שנבנה ב-1949 ע"י צה"ל, הרכבל שמש להעברת הספקה מעין גב לסוסיתא לחיילים ששהו במקום וכן לחומרי בניין לבניית שני המבנים ששימשו את העמדה.
(צילם ישי)
מימין ניתן לראות את הפסיפס שנותר במקום (צילם ישי)
ירידה למבנה בור המים אליו ניקזו תעלות המים את מי הגשמים (צילם ישי)
בור המים (צילם ישי)
בונקר בצד המזרחי של האתר (מדרום לשביל הראשי)

[קישור למסלול]


כתיבת תגובה