נתן רפפורט (1911 – 1983)

פירורי מידע הרחבה למסלול: נחל כסלון ומגילות האש

פסל השואה" הוא התואר הלא רשמי שקיבל נתן רפופורט על פועלו.
נתן רפפורט היה פסל, צייר וצלם, הוא נולד בורשה בפולין, יצירותיו החשובות והמוכרות ביותר עוסקות בהנצחת השואה הנספים והלוחמים בה. בני משפחתו נספו בשואה ועזבונו האישי הועבר ע"י המשפחה לארכיון השומר הצעיר.

בין יצירותיו החשובות והמוכרות:

קישורים:

  • כתבה עם ועוד סיפור על יצירה קטנה של האומן
    (על הקיר הצדדי של בית מנחם שהיה ממוקם בחלקו התחתון של המוסד החינוכי "רמות חפר" מוטבע חותמו של נתן רפפורט ועל הקיר תבליט).
  • סרטון המתעד את אירוע חנוכת אנדרטת מרד גטו ורשה 1948

אנדרטת מגילת האש, פסלו של נתן רפופורט

[קישור למסלול]


כתיבת תגובה