על המיסגד העומד במרכז מושב זכריה:

פירורי מידע הרחבה למסלול: בין זכריה ורמת בית שמש

במרכז מושב זכריה עומד נטוש ומגודר מיסגד עזוב, זה הוא זכר לכפר הערבי זכריא – Zakariyya שהיה במקום עד מלחמת העצמאות, או יותר נכון כמה שנים אחרי.

המקום מוזנח, מסביב פסולת בניה המטפסת בחלקה על קירות המסגד ומסביב למבנה גדר, על הגדר שלט דהוי "מושב זכריה – מבנה מסוכן הכניסה אסורה".

ניראה לי, כי המציאות המקומית הנה חלק מהתמונה הכללית, ולישראל שהסכסוך עם הפלסטינים מכתיב את התנהלותה במישורים רבים במשך שנות דור, אין בה רצון לטפח זיכרון לכפר זה או אחר שנמחק במסגרת המאבק על הארץ, כך גם ניראה סיפורו ומצבו של המסגד בזכריה.

הכפר זכריא נכבש באוקטובר 1948 ללא קרב ע"י לוחמי חטיבת גבעתי שתפסו מספר יעדים באזור לצורך השלמת כיתור הצבא המצרי בכיס 1 פאלוג'ה.

עד המלחמה היו בכפר כ- 1200 תושבים ולאחריה נותרו כ- 200 , רובם 2 נשים זקנים וילדים.
לאחר המלחמה סבלו תושבי הכפר הערבי שנותרו במקום מפעילות רציפה של שוד ואלימות מסתננים 3 ובעקבות כך ביקשו באמצע שנת 1950 חלק מתושבי הכפר, העברה לכפרים ערבים 4 אחרים בשפלה.
בתקופה זו בהמשך למשא ומתן שנהלו תושבי הכפר עם השלטון הישראלי, סוכם על פינוי כלל התושבים הערבים מזכריה. בסיכום הוחלט כי 70 תושבים יעברו בתמורה לפיצוי כספי לירדן והשאר יועברו לאזור רמלה 5 . דבר נוסף שנקבע באותה התקופה היה החלפת שם המקום 6 ל- "זכריה".

מושב זכריה הוקם בשנת 1950 על יסוד הכפר הערבי, ראשוני המתיישבים היו כולם כורדים מאזור ברזאן בצפון עירק, רובם בני משפחה אחת. הם הגיעו לזכריה ממעברת כברי וחיו בתחילה באוהלים, כעבור שנתיים החלה בניית הבתים הראשונים.
ההתחלה הייתה קשה, המתיישבים היו עסוקים בשמירה,הישרדות ובפיתוח. מים לא היו ומשאית הגיע בכול בוקר 7 לחלוקת מים, תנופת הפיתוח המשמעותית הגיע בשנת 1955 ובשנה זו קיבלה כל משפחה אדמה ומים .
כיום בזכריה חיים כ- 1100 תושבים (לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 8 2021 ) ובמקום עדיין אפשר לראות כמה בתים ששרדו בנוסף למסגד.


מפות האזור

מפת האזור כיום
מפה מנדטורית משנות ה־40 של המאה שעברה
מפה מנדטורית משנות ה-50 של המאה שעברה עם תיקונים של מחלקת המדידות
מפת PEF הבריטית משנות ה-70 של המאה ה-19

צריח המיסגד
חלונות המסגד נאטומו
שלט דהוי "מושב זכריה – מבנה מסוכן הכניסה אסורה"
המיסגד מבפנים

קישורים ומקורות:

1 – אתר מלחמת העצמאות
2- כתבה ב- על המשמר⁩, 17 מאי 1950⁩
3- כתבה ⁨⁨ב- דבר⁩, 14 אפריל 1950⁩
4- כתבה ב- הבקר⁩, 18 מאי 1950⁩
5- כתבה ⁨⁨ב- מעריב⁩, 24 מאי 1950⁩
6- כתבה ב- ⁨⁨חרות⁩, 17 יולי 1950⁩
7- ⁨⁨כתבה ב- דבר⁩, 13 יולי 1962⁩
8- אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
9- כתבה על המיסגד – מיכאל יעקובסון, חלון אחורי


[קישור למסלול]


כתיבת תגובה