אורך המסלול: 40.2 ק"מ
טיפוס מצטבר: 758 מ'
נקודת ההתחלה והסיום: רחבת הכורכר הגדולה מול תחנת הדלק בית גוברין
יום שבת: 16.4.2022


דרכים:

כביש: ק"מ 8.6 עד 9.4 // ק"מ 15.5 עד 15.6 // ק"מ 31.5 עד 31.6 // ק"מ 39.7 עד סוף המסלול // סה"כ כ- 1 ק"מ.
דרך עפר: עד ק"מ 8.6 // ק"מ 9.4 עד 10.3 // ק"מ 10.6 עד 14.3 // ק"מ 18.9 עד 19.5 // ק"מ 23.7 עד 24.8 // ק"מ 25.6 עד 28.6 // ק"מ 28.7 עד 30.3 // ק"מ 33.7 עד 35.8 // ק"מ 36.7 עד 38.3 // סה"כ כ- 24 ק"מ
סינגלים: ק"מ 10.3 עד 10.6 // ק"מ 14.3 עד 15.5 // ק"מ 15.6 עד 18.9 // ק"מ 19.5 עד 23.7 // ק"מ 24.8 עד 25.6 // ק"מ 28.6 עד 28.7 // ק"מ 30.3 עד 31.5 // ק"מ 31.6 עד 33.7 // ק"מ 35.8 עד 36.7 // ק"מ 38.3 עד 39.7 // סה"כ כ- 12.5 ק"מ.


המסלול משלב את כול הטוב יחד: סינגלים מעולים, אזורים פתוחים על דרכי עפר בהם ניתן להרים את הראש ולהתרשם מהסביבה, שפע אתרי עניין ומעיין עם ברכה לרחצה.

המסלול בקצרה:

ירידה לאורך נחל גוברין, חציית כביש בית ניר בית גוברין למזרח, עלייה לרכס רמת אבישר, חציית כביש 38 למזרח ועלייה לחורבת מדרס, רכיבה על חלק מסינגל קנים וסינגל עדולם, מעבר בסינגל קצר ויפה ביער נחושה וירידה לברכת צנן, חציית כביש 35 לצפון ורכיבה בסינגל עדולם עד סופו ליד כפר זוהרים, חציית כביש 38 למערב, עלייה לגבעות שמצפון לקיבוץ בית גוברין ובסינגלים ירידה בקרבת גדר הקיבוץ עד כביש בית ניר בית גוברין וסיום המסלול.

תיאור המסלול:

 • מחניון הרכבים ירדתי לצפון ובדרך העפר הצמודה לחניון פניתי למערב (נתיב שביל ישראל), עם הדרך היורדת לאורך נחל גוברין ירדתי עד לצומת השבילים בק"מ 2.2 בה פניתי למזרח. חציתי את ערוץ הנחל ובדרך בין השדות רכבתי עד לכביש 3538.
 • בק"מ 2.7 חציתי את הכביש למזרח ועם דרך הלבנה העולה לדרום מזרח עליתי לצומת השבילים שבק"מ 3.5, כאן עזבתי את הדרך הלבנה פניתי לדרך 4/4 וירדתי לצפון. בק"מ 4 לאחר שעברתי בשער המרעה ירדתי עם הדרך לצפון מזרח.
 • בצומת השבילים בק"מ 4.3 פניתי עם הדרך הלבנה למזרח ובק"מ 5 עזבתי את נתיב שביל ישראל וירדתי עם הדרך לצפון מערב, את הדרך הלבנה עזבתי בק"מ 5.4 ופניתי בדרך 4/4 בירידה לצפון מערב.
 • בק"מ 5.9 פניתי לצפון מערב, עליתי עם הערוץ לצפון מזרח, חציתי את השלוחה וירדתי לצפון. בצומת השבילים שבק"מ 6.9 פניתי למזרח ובצומת בק"מ 7.2 פגשתי את הדרך הרחבה העולה לחורבת צורה ולרמת אבישור.
 • שביל העלייה התלול העולה לרמת אבישור הופך לכמה מאות מטרים לסלול בק"מ 8.6 ובסיום העלייה השביל פונה לצפון, בק"מ 10.3 המשכתי לצפון בסינגל קצר העובר דרך חורבת צורה ומק"מ 10.6 המשכתי את הרכיבה בדרך הלבנה עד ק"מ 12.3, כאן עזבתי את הדרך הרחבה ופניתי לדרך 4/4 לצפון מזרח.
 • בק"מ 12.5 פניתי למזרח ובירידה תלולה ירדתי כמעט עד כביש 38, בדרך שממערב לכביש פניתי בעלייה לדרום ובק"מ 13.7 חציתי את כביש 38 למזרח ועליתי עם הדרך לכיוון חורבת מדרס. עברתי את מחסום הרכבים בק"מ 14.2 ונכנסתי למתחם האתר המוסדר.
  במתחם "חורבת מדרס" מספר אתרים מרשימים: מערות מסתור מתקופת מרד בר כוכבא, בהם ניתן לעבור בזחילה, מערות קבורה, מבנה פירמידה שהוא ייחודי בארצנו (ק"מ 14.8) ועוד.
 • בפיצול מסלולי ההליכה של האתר בק"מ 14.33 פניתי לדרום ועם מסלול ההליכה המסומן כחול עליתי והמשכתי עד משטח חניית הרכבים של האתר.
 • בצידה המזרחי של רחבת החנייה (ק"מ 15.4) מתחיל סינגל הנמשך למזרח ומתחבר לדרך הרכבים של אתר (ק"מ 15.6), עם הדרך המשכתי כ- 100 מ' לצפון מזרח ונכנסתי לסינגל קנים המסומן שחור.
 • על מסלול הסינגל המעולה רכבתי עד המפגש עם סינגל עדולם (ק"מ 20.6) ומכאן המשכתי בסינגל עדולם.
 • עברתי בק"מ 21.5 במערת העמוד ובק"מ 21.7 עזבתי לרגע את מסלול הסינגל ופניתי לצפון לביקור בחורבת בורגין.
 • מחורבת בורגין חזרתי למסלול סינגל עדולם איתו רכבתי עד המפגש עם נחל חכליל (ק"מ 23.7) , כאן פניתי עם הדרך לדרום מזרח, הדרך מתעקלת לדרום ובעלייה קצרה ותלולה התחברתי בק"מ 24.3 לדרך הלבנה הרחבה בה פניתי לדרום.
 • בק"מ 24.86 עזבתי את הדרך הלבנה ופניתי לסינגל נחמד למזרח, תחילת הסינגל מעט מוסתר, אך שווה לחפש. הסינגל לא בולט אך ניתן לראותו בשטח איתו רכבתי עד ק"מ 25.5, כאן כ- 20 מ' לפני המפגש עם הדרך הסינגל נעלם, צעדתי ברגל כ- 20 מ' והמשכתי את הרכיבה עם הדרך 4/4 לדרום.
 • בצומת השבילים בק"מ 26.8 על גבול השדה פניתי לדרום מזרח ובק"מ 27.3 פניתי שוב לדרום מזרח, חציתי את כביש 35 למערב בק"מ 27.8 ובצמוד לכביש פניתי לדרום.
 • עם השביל בק"מ 27.9 פניתי למערב ומיד לצפון, ובאזור ק"מ 28 חיפשתי שביל שלפי תכנון המסלול (תצ"א) עבר ממערב לשדה וממזרח לנחל גוברין.
 • מק"מ 28.4 המשכתי את הרכיבה על גבול השדה עם הדרך לצפון מערב ובק"מ 28.6 חציתי את שדה בהליכה של כ- 30 מ' למערב (הליכה במעבר צר שהיה במקום). ממש מעל ברכת צאנן חציתי את נחל גוברין על גשר לוח עץ מאולתר (שפע המים של תקופה זו עבר כ- 20 ס"מ מעל מעבר הסלעים הקיים במקום).
 • לאחר הפסקה קצרה ליד המים הקרים של בברכת צאנן (ק"מ 28.66) המשכתי את הרכיבה בדרך לצפון מערב
  (תמונות של הברכה ניתן ליראות כאן – מסלול אחר שרכבתי בסביבה).
 • בק"מ 29.6 חציתי את נחל גוברין, המים בגשר האירי שבמקום נראו עמוקים, חלצתי נעלים וחציתי את הנחל במעבר הרדוד שממזרח לגשר האירי.
 • בק"מ 29.7 חציתי את כביש 35, בצדו הצפוני של הכביש הדרך לצפון מתפצלת, כאן פניתי עם הדרך השמאלית המסומנת כחול (הדרך הימנית הברורה יותר היא דרך הפטרולים מסומנת אדום), בק"מ 29.9 עזבתי את הדרך בסימון כחול ופניתי למערב.
 • בק"מ 30.36 עזבתי את דרך העפר, המשכתי את הרכיבה בקו גובה ללא מסלול מוגדר, עד החיבור לסינגל עדולם (את 10 מ' האחרונים לפני החיבור לסינגל עליתי ברגל בעלייה תלולה).
 • קטע סינגל עדולם בעלייה לברכת המים מק"מ 31.1 עד 31.6 מעט מאתגר ומקצה העלייה ירידה ארוכה עד סיום הסינגל בק"מ 33.7. עברתי ליד הכניסה לכפר זוהרים (ק"מ 34.1) והמשכתי עם הדרך העולה לצפון מערב. בק"מ 34.7 עזבתי לרגע את השביל ופניתי על קו גובה למערב למערה שצורתה פה פעור עם שיניים.
 • מהמערה המשכתי בעלייה בדרך 4/4, עברתי באוכף שבק"מ 35 וירדת למערב, כמעט בצמוד לכביש בק"מ 35.7 ישנו שער בקר נעול (בעבר פגשתי את השער פתוח) הרמתי את האופניים מעל השער (גובה כ- 150 ס"מ) וחציתי את כביש 38.
 • בין ק"מ 35.7 ועד 36.7 הרכיבה בחלקה על דרך וחלקה סינגלים / שבילי פרות ובצומת השבילים בק"מ 36.7 פניתי עם הדרך לדרום. עליתי עם הדרך המתעקלת למערב ובק"מ 37.8 פניתי לדרום מערב, במפגש עם הדרך הלבנה בק"מ 38 פניתי לדרום מזרח ועליתי לברכות המים של קיבוץ בית גוברין.
 • מדרום לברכת המים, קרוב לגדר הקיבוץ מתחיל סינגל בירידה למערב, הסינגל לא מאוד ברור אך רובו ניראה בשטח איתו המשכתי עד ק"מ 39.26, כאן בהליכה של כ- 20 מ' עברתי לדרך הצמודה לגדר החדשה של הקיבוץ ובירידה שחלקה בדרך וחלקה על סינגל ירדתי עד כביש 3538 ק"מ 39.6.
 • לצד הכביש רכבתי לדרום מערב כ- 300 מ' עד הכניסה לחניית הרכבים ולסיום המסלול.


הערות ואזהרות


לחץ למפה של המסלול באתר Israel Hiking and Biking Maps

סרטון הוראות להפעלת תצוגת סימוני ק“מ לאורך המסלול Israel Hiking and Biking Maps

 

לחץ למפה של המסלול באתר עמוד ענן


ישנם דפדפנים בהם הקובץ שיורד יורד עם סיומת txt, במיקרה שכזה לצורך השימוש בקובץ יש למחוק את תוספת ה- txt:
[צורת הקובץ היורד לא תקין: xxxxx.gpx.txt צורת הקובץ הרצוי: xxxxx.gpx]


מפת המסלול עם סימוני המרחקים (קילומטרים מתחילת המסלול)


הפרמידה בחורבת מדרס ק"מ 14.8
ק"מ 18.4 מבט למזרח
ק"מ 19.9 מבט למזרח
מערת העמוד ק"מ 21.5
מעבר נחל גוברין ק"מ 29.5 (בצמוד לגש האירי)
נחל גוברין גשר אירי ק"מ 29.5
מערת הפה עם השיניים ק"מ 34.8
פנים המערת הפה והשיניים

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר

שתף

עידו אליאב

אני מטייל כתחביב מילדותי וברכיבה על אופני הרים משנת 2013. את האתר הזה אני בונה, מעדכן ומממן באופן עצמאי והוא פתוח לשירות ציבור הרוכבים והמטילים. טלפון: 052-381-2216

כתיבת תגובה