אורך המסלול: 48.4 ק"מ
טיפוס מצטבר: 643 מ' // ירידת 940 מ'
נקודת ההתחלה: המתחם המשכרי ליד תחנת פז בערד (ליד סניף ארומה)
נקודת הסיום: תחנת הדלק בנווה זוהר.
יום שני: 31.1.2022


דרכים:

כביש: עד ק"מ 2.1 בתחילת המסלול // ק"מ 19.8 עד 23.2 // ק"מ 39 עד 40.1 // סה"כ כ- 6.6 ק"מ.
דרך עפר: ק"מ 2.1 עד 2.5 // ק"מ 19 עד 19.8 // ק"מ 30.6 עד 31.6 // ק"מ 40.1 עד 40.9 // 41.4 עד 42 // ק"מ 45.4 עד 47 // ק"מ 47.5 עד סוף המסלול // סה"כ כ- 6.2 ק"מ.
סינגלים: ק"מ 2.5 עד 19 // ק"מ 23.2 עד 30.6 // ק"מ 31.6 עד 39 // ק"מ 40.9 עד 41.4 // ק"מ 42 עד 45.4 // ק"מ 47 עד 47.5// סה"כ כ- 35.7 ק"מ.


מערד לנווה זוהר ירדנו בעבר במספר דרכים, הפעם מסלול שרובו על נאקבים ובהתאם לכך גם האתגר וגם היופי שבמסלול. רוב רובו של המסלול רכיב, למעט מספר קטן של מעברים קצרים, וקטע מעט ארוך באזור ק"מ 11.
*נאקב – נתיב צר מקומי המשמש את הצועדים במידבר, כיום משמש בעיקר את הבדויים והעדרים.

המסלול שרובו על "נקבים" ושבילי עזים, דורש ניווט ושימוש תדיר במכשיר הניווט. בשטח יש למצוא את הנתיב שלא תמיד ברור, ויש לבחור באופן תדיר את השביל הרצוי.
המסלול ברובו מתגלגל היטב נימצא במגמת ירידה אך נדרשת עבודה ומאמץ.

המסלול בקצרה:

מהמתחם המסחרי המסלול עולה לדרום לכיוון שדה התעופה ומשם יורד בנחל קינה, עובר על השלוחות שממזרח לנחל, חוצה את נחל כנפן, חוצה את כביש 258 (ערד – מישור רותם), עובר בנחל חמר ובמפל נחל חמר, עובר בנחל חתר ובערוצי נחל חלמיש עד המפגש עם כביש 31 (היורד מערד לנווה זורה). ממשיך כקילומטר במעלה הכביש ופונה לדרך 4/4 לכיוון צפון, יורד במעלה זרון התלול עד מצד זוהר ומשם ממשיך ויורד עד תחנת הדלק בנווה זורה.

תאור המסלול

 • את המסלול התחלנו בעלייה לדרום בכביש המוביל לשדה התעופה, עקפנו את השדה ממזרח ובפיצול השבילים בק"מ 2.4 התחלנו את הירידה לדרום ללא מסלול מוגדר. באזור זה של תחילת הרכיבה נחל קינה הוא קטן וזניח אך הוא מתפתח ומעמיק במהרה לנחל גדול ומרשים.
 • מאזור ק"מ 3 עד ק"מ 6.2 הרכיבה היא על נאקב צר המלווה את ערוץ הנחל, ובק"מ 6.2 הנאקב נצמד לגדה המזרחית של הנחל וחוזר לערוץ בק"מ 7.1.
 • בק"מ 7.4 הסינגל ניפרד מנתיב הערוץ, עולה לגדה המזרחית של הנחל וממשיך ללוות את הנחל על קו הגובה.
 • למפל היפה ולגב קינה ירדנו ברגל, התרחקנו מעט מנתיב הסינגל למערב, השארנו את האופניים (בק"מ 8.8) וירדנו ברגל לאורך השלוחה היפה עד ערוץ הנחל ולמפל (ק"מ 9.3).
 • בק"מ 10.4 עזבנו בטעות את מסלול הירידה המתוכנן – המשכנו בנאקב שעל קו הגובה והגענו לאזור בו לא ניתן להמשיך ברכיבה (ק"מ 11.1), ירדנו ברגל כ- 250 מ' במדרגות הסלעים וחזרנו לנתיב המתוכנן בק"מ 11.4. ירדנו ברגל כ- 100 מ' נוספים ובק"מ 11.7 המשכנו ברכיבה.
 • בק"מ 12 חצינו את ערוץ הנחל היורד לדרום מערב ובגדה המזרחית של הערוץ המשכנו בנאקב בכיוון כללי דרום. עד ק"מ 13.6 הנקב חוצה מספר ערוצים קטנים אך שומר באופן כללי על קו גובה, ומק"מ 13.6 ירדנו לדרום.
 • בק"מ 15.3 פנינו למזרח, חצינו את נחל כנפן (ק"מ 15.5) ומהנחל עלינו לאוכף הברור שממזרח (ק"מ 15.9).
 • מהאוכף (ק"מ 15.9) עד ראש השלוחה בק"מ 17.7 רכבנו בנקבים בכיוון כללי דרום מזרח לעיתים ללא נתיב ברור, ומכאן ירדנו לאורך השלוחה הברורה לדרום. ירדנו ברגל קטע קצר תלול בק"מ 18 וקטע קצר נוסף בק"מ 18.4 (כ- 20 מ') ועם ערוץ נחל כיפון ירדנו לנחל חמר (ק"מ 19).
 • בק"מ 19.8 עלינו על הכביש שלאורך נחל חמר, חצינו את כביש 258 היורד מערד למישור רותם (ק"מ 21.1) והמשכנו עם הכביש למזרח. בק"מ 23.2 עזבנו את הכביש ופנינו ללא שביל ברור לכיוון דרום מזרח (אזור שטוח ורחב של נחל גמלים).
 • בק"מ 23.9 פנינו לצפון עלינו בעלייה מתונה בערוץ הנחל הקטן ובק"מ 24.5 התחלנו ירידה לצפון מזרח לכיוון נחל חמר אותו פגשנו בק"מ 25.2.
 • במורד נחל חמר רכבנו על משטחי הסלע היפים לדרום מזרח ובראש המפל שמסביבנו קירות סלע עצומים (ק"מ 28.9) עצרנו להפסקה. לאחר ההפסקה חזרנו במעלה הנחל עד המפגש עם סימון השביל הכחול העולה לגדה הצפון מזרחית של הנחל (ק"מ 29.3).
 • השביל המסומן כחול עולה במתינות לאורך גדת הנחל לדרום מזרח, בק"מ 30 פונה למזרח מקיף את השלוחה שמצפון וממשיך ועולה לצפון מערב עד לאוכף שבק"מ 30.6.
 • מהאוכף המשכנו עם השביל המסומן לצפון מערב, תחילה בסינגל ובהמשך מק"מ 30.7 בדרך 4/4, ובמפגש עם הדרך הטובה בק"מ 31 פנינו עם הדרך בסימון אדום למזרח.
 • בק"מ 31.6 עזבנו את הדרך הטובה ופנינו לצפון מזרח, כאן מק"מ 31.6 עד ק"מ 32.2 רכבנו באזור די שטוח ללא מסלול מוגדר, ומק"מ 32.2 ירדנו במורד הערוץ היורד לנחל חתר.
 • המשכנו את הרכיבה לצד הנחל ובק"מ 34.55 חצינו את הערוץ למזרח. בדרך 4/4 המשכנו כ- 250 מ' לדרום מזרח ובק"מ 34.8 פנינו במעלה ערוץ הנחל לצפון מזרח.
 • רכבנו במעלה הערוץ עד ק"מ 35.7 ופנינו למזרח. מכאן התחלנו ירידה בערוצי נחל חלמיש אותו חצינו בק"מ 37.7, ומהנחל המשכנו בעלייה לצפון מזרח, עברנו במדרונות הדרומיים של גבעת זרון הבולטת בשטח והמשכנו עד כביש 564 (ק"מ 39).
 • במעלה כביש 564 (ערד – נווה זוהר) רכבנו עד הפנייה לדרך שלצפון מזרח (ק"מ 40.1) ובפיצול השבילים בק"מ 40.7 פנינו למזרח, בק"מ 40.9 עזבנו את הדרך, המשכנו בשטח למזרח ובק"מ 41.5 חזרנו לרכב על הדרך.
 • בק"מ 42.2 פגשנו את השביל מעלה זרון הרגלי היורד לדרום, עם השביל זה (סינגל) המסומן אדום התחלנו את הירידה הנפלאה והתלולה לנווה זוהר.
 • הירידה במסלול הרגלי בה ירדנו, שימשה אותנו בעבר מספר פעמים גם לפני הסדרת שביל ישראל לאופניים היורד בנתיב דומה. להסדרת שביל ישראל בירידה זו נסלל לאורך המעלה סינגל משמעותי מאוד הכולל פיתולים רבים בו ניתן לרדת בנחת את המדרון.
 • הירידה במסלול אתו ירדנו היא ירידה תלולה ומאתגרת, כמעט ללא פיתולים, המתאחדת עם מסלול שביל ישראל לאופניים ב- 500 המטרים האחרונים של המדרון. חלקה האחרון של הירידה (50 המטרים האחרונים) תלול במיוחד, וסוף הירידה במפגש עם ערוץ נחל זוהר (ק"מ 45.3).
 • מערוץ נחל זוהר עלינו עלייה קצרה ותלולה לדרום, עקפנו את מצד זוהר מדרום ועם הדרך הטובה הנמשכת למזרח הגענו לכביש 90 (ק"מ 47.1). חצינו את הכביש, עברנו מעל מעקה הבטיחות של הכביש ובירידה ללא מסלול מוגדר ירדנו לדרום מזרח. חצינו את ערוץ נחל זוהר ומק"מ 47.5 המשכנו את הרכיבה בדרך עפר עד תחנת הדלק וסיום המסלול.

הערות ואזהרות


לחץ למפה של המסלול באתר Israel Hiking and Biking Maps

סרטון הוראות להפעלת תצוגת סימוני ק“מ לאורך המסלול Israel Hiking and Biking Maps

 

לחץ למפה של המסלול באתר עמוד ענן


ישנם דפדפנים בהם הקובץ שיורד יורד עם סיומת txt, במיקרה שכזה לצורך השימוש בקובץ יש למחוק את תוספת ה- txt:
[צורת הקובץ היורד לא תקין: xxxxx.gpx.txt צורת הקובץ הרצוי: xxxxx.gpx]


מפת המסלול עם סימוני המרחקים (קילומטרים מתחילת המסלול)


בשלוחה מעל נחל קינה מבט למערב (ק"מ 8.8)
מפל נחל קינה מבט לדרום (ק"מ 9.3)

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר

שתף

עידו אליאב

אני מטייל כתחביב מילדותי וברכיבה על אופני הרים משנת 2013. את האתר הזה אני בונה, מעדכן ומממן באופן עצמאי והוא פתוח לשירות ציבור הרוכבים והמטילים. טלפון: 052-381-2216

כתיבת תגובה