אורך המסלול: 41.8 ק"מ
טיפוס מצטבר: 768 מ'
נקודת ההתחלה והסיום: חניית הרכבים מתחם שלוש המשאלות ותחנת הדלק בכניסה לקיבוץ הזורע.
יום ראשון: 16.5.2021


דרכים

כביש: בתחילת המסלול בהזורע וביקנעם עד ק"מ 4.6 // מק"מ 20.2 עד 21 // מק"מ 39 עד סיום המסלול .
דרך עפר: רוב המסלול על דרכי עפר.
סינגלים: קטעים מסינגל עין השופט וסינגל הזורע, סה"כ כ 14 ק"מ
ק"מ 11.4 עד 12.2 // ק"מ 12.3 עד 12.6 // ק"מ 13.7 עד 15.4 // ק"מ 15.8 עד 17.4 // ק"מ 18 עד 19.6 // ק"מ 21.1 עד 22.2 // ק"מ 23 עד 23.6 // ק"מ 26.3 עד 29 // ק"מ 29.6 עד 30.6 // ק"מ 34.8 עד 37.6 // ק"מ 38.4 עד 39


בערב חג שבועות שמבצע "שומר החומות" בעיצומו יצאתי שוב לאזור יער הזורע ועין השופט, תכננתי מסלול שישלב את הסינגלים המעולים שבאזור, עם דרכים לחיבור בין הקטעים.
המסלול יצא מעולה וכולל את כלל המרכיבים להשלמת טיול מושלם: נוף, צל, סינגלים, וקטעי דרכים בהם ניתן להרים את הראש ולהתענג מהשטח, בדרך גם מקום בו פכפוך הנחל נישמע, עליות וירידות, וגם מעין.

 • את הרכיבה התחלתי ממתחם שלוש המשאלות ותחנת הדלק בכניסה לקיבוץ הזורע, תחילת הרכיבה למערב לכיוון הקיבוץ, עברתי את השער, ובכיכר פניתי עם הכביש לימין לצפון מערב, לאחר כ- 50 מ' פניתי עם הכביש שוב לימין לצפון. לאחר כ- 50 מ' נוספים פונה הכביש לשמאל לצפון מערב, עקפתי את אולם הספורט ופניתי שוב לשמאל לדרום מערב ומיד לצפון, עברתי את שער הקיבוץ שבמקום דרך מעבר הולכי הרגל ונכנסתי למושבה יוקנעם.
 • ברחוב העמק רכבתי לצפון עד הכיכר בה פניתי לימין לרח' אגרא, עם הרחוב המשכתי למערב, עד סוף הרחוב, הכביש מסתיים במדרגות שטוחות ובדרך עפר להולכי רגל שנמשכת בעלייה למערב, המשכתי במעלה הדרך עד בית לובוצקי שממוקם ממש בצמוד ממזרח לברכת השחייה של יוקנעם.
 • הבית שבו גדל אבי עד גיל 12 השייך לוועד המקומי, מוזנח ועזוב יש שלט כחול עם הסבר קצר על המקום.
  (בהמשך פרוט בנושא)
 • מבית לובוצקי המשכתי את הרכיבה ברחוב שד' הראשונים לכיוון דרום, ומשם לימין לרח' נתיב הנוטרים, פניתי לדרום ברח' כליל החורש, עד למחסום והיציאה הדרום מערבית של הישוב בק"מ 2.9 , לכיוון נחל השופט.
 • מק"מ 2.9 עלייה לדרום עם הכביש במעלה נחל השופט, הכביש עובר מעל וממערב לקיבוץ הזורע.
 • ק"מ 3.8 עין חשרת – עין אמי, במקום ברי כה קטנה ויפה, ביום הרכיבה המקום היה שקט, (בסופי שבוע, בדרך כלל המקום עם מבקרים רבים וצפיפות).
 • בק"מ 4.6 סוף הכביש ותחילת דרך עפר העולה בעלייה מתונה לצפון מערב לכיוון יוקנעם עלית.
 • בק"מ 6.2 כמעט בצמוד לבתי יוקנעם עלית, הדרך פונה לדרום מזרח בעלייה מעט תלולה, ומטפסת לראש הגבעה למגדל השמירה והאנטנות שבמקום.
 • ק"מ 6.7 בצומת השבילים פניתי למזרח לעלייה לגבעה.
 • ק"מ 6.9 מגדל השמיר, אחד משני מגדלי השמירה שניבנו לאחר רצח שני השומרים יואש זולר, ויצחק קליצ'בסקי.
  (פרוט בנושא בהמשך)
 • ק"מ 7.1 מגדל השמירה השני, מכאן פניתי לדרום בירידה לסינגל יואש ויצחק, הסינגל ניראה בשטח, אם כי ניראה שהוא לא בשימוש נרחב.
 • בק"מ 7.9 במפגש הסינגל עם הדרך הלבנה, פניתי עם הדרך לדרום, בק"מ 8.3 מתחם חוות עמק השלום, המשכתי לדרום עם הדרך שהופכת קופצנית עד ק"מ 11.5
 • בק"מ 11.5 נכנסתי לסינגל שממזרח לדרך, הסינגל ניראה בברור בשטח, ותחילתו לצפון. בק"מ 12.2 במפגש בצומת הדרכים, פניתי עם הדרך שממערב לנחל זהורה לדרום. לאחר כ- 20 מ' באזור שבו הצמחייה לא סבוכה, נוח לעבור את הנחל, עברתי לצידו המזרחי של הנחל.
 • בק"מ 12.3 פניתי לצפון מזרח לצד נחל זהורה, ובק"מ 13.2 שוב עברתי לצד שני של הנחל ועליתי לאורך הנחל בצל העצים עד ק"מ 13.8.
 • יהק"מ 13.8 פניתי בעלייה לצפון ונכנסתי לסינגל (חלק מסינגל עין השופט) בקטע זה רכבתי כנגד כיוון תכנון הסינגל, לכן שיפועי העליה קצת מאתגרים.
 • ק"מ 15.4 במפגש הסינגל בצומת הדרכים, פניתי עם הדרך לצפון, ובק"מ 15.8 פניתי לסינגל לדרום מערב.
 • בק"מ 17.5 במפגש הסינגל עם הדרך, פניתי לצפון והמשכתי עד המפגש עם כביש היער בק"מ 17.8, כאן פניתי לדרך העפר למערב.
 • בק"מ 18 פניתי לצפון לכניסה לסינגל, ואיתו המשכתי עד המפגש עם הדרך בק"מ 19.6, בצומת פניתי עם הדרך היורדת לצפון במורד נחל השופט, עד המעבר לצידו הצפוני של הנחל בגשר האירי בק"מ 20.3, ביום הרכיבה הנחל זרם, המעבר במים הרדודים היה נוח, ומכאן המשכתי עם כביש השמורה בעלייה לצפון מערב.
 • בק"מ 20.8 עברתי לצד כרם דן, כרם הזיתים של המשפחה, המשכתי עם הכביש עד הכניסה לסינגל בק"מ 21, הסינגל מקיף את גבעת משעול, בק"מ 20.2 עד 23 רכיבה על לדרך, ובק"מ 23 פניתי למזרח, כניסה לקטע סינגל שנימשך עד מפגש הסינגל עם כביש היער בק"מ 23.6, עברתי את הגשר האירי, הפעם בכיוון ההפוך, והמשכתי על הדרך בנתיב הסינגל לדרום מזרח.
 • עד ק"מ 26.3 הרכיבה בעלייה עם הדרך המתפתלת לכיוון כללי מזרח, ומק"מ 26.3 פנייה לדרום וכניסה לסינגל.
 • הסינגל עד ק"מ 27.6 הוא במגמת עליה, באזור זה של סוף העלייה מספר שולחנות קק"ל בהם ניתן לשבת להפסקה. מכאן ירידה עם הסינגל עד המפגש עם הדרך בק"מ 29.
 • מק"מ 29 המשכתי במסלול סינגל הזורע בעלייה לדרום, עד צומת השבילים בק"מ 29.6 כאן פניתי לסנגל לדרום מערב, המסלול בסינגל נימשך בעלייה עד ק"מ 30.3 ומכאן ירידה עד צומת הדרכים בק"מ 30.8 , בה פניתי לדרך היורדת למזרח.
 • מק"מ 30.8 רכבתי עם הדרך המתפתלת עד המפגש עם נחל גרר בק"מ 32.9 . כאן בצל העצים, וברקע פכפוך המים של הנחל (שזרם ביום הרכיבה) פניתי במורד הנחל לצפון מזרח, ירדתי כמה עשרות מטרים, עד נקודה בה הדרך חוצה את הנחל בק"מ 33.
 • בק"מ 33 פניתי עם הדרך לדרום במעלה הנחל, ובק"מ 33.8 פניתי למזרח ומיד לצפון לדרך העולה ומתרחקת מעט מהנחל.
 • בצומת השבילים בק"מ 34.9 כניסה להמשך הרכיבה בסינגל עין השופט, הכניסה לסינגל היא לכיוון מזרח, הסינגל בתחילה מתפתל, עד ק"מ 36.6 במגמת בעלייה. ומק"מ 36.6 בירידה שהופכת תלולה, עד המפגש עם הדרך הלבנה בק"מ 37.6
 • בק"מ 37.6 במפגש עם הדרך פניתי לדרום מזרח להמשך הירידה, ובק"מ 38 בצומת השבילים פניתי לירידה בוואדי למזרח. הדרך מתעקלת לצפון מזרח ויורדת לכיוון כביש 66.
 • בק"מ 38.3 פניתי לסינגל צפון מערב, הסינגל נמשך מקביל לכביש 66 עד המפגש עם כביש היער בק"מ 38.9
 • מק"מ 38.9 המשכתי את הרכיבה על כביש היער לצפון מערב ובהמשך על הכביש הישן, עברתי את השער ליד רפת הקיבוץ, והמשכתי עד לכיכר בק"מ 41.2, בכיכר פניתי למזרח לכיוון מתחם שלוש המשאלות ותחנת הדלק לסיום המסלול.

הערות ואזהרות


לחץ למפה של המסלול באתר Israel Hiking and Biking Maps

סרטון הוראות להפעלת תצוגת סימוני ק“מ לאורך המסלול Israel Hiking and Biking Maps

 

לחץ למפה של המסלול באתר עמוד ענן


ישנם דפדפנים בהם הקובץ שיורד יורד עם סיומת txt, במיקרה שכזה לצורך השימוש בקובץ יש למחוק את תוספת ה- txt:
[צורת הקובץ היורד לא תקין: xxxxx.gpx.txt צורת הקובץ הרצוי: xxxxx.gpx]


מפת המסלול עם סימוני המרחקים (קילומטרים מתחילת המסלול)


אותי זה עניין:

רמת השניים, על שם יואש זולר, ויצחק קליצ'בסקי שני השומרים, שנרצחו במקום:
השנה הייתה 1936, המושבה יוקנעם הייתה בראשית דרכה (יוקנעם הוקמה שנתיים לפני המקרה) שני השומרים היו במקום בשמירה על אדמות המושבה ועל הגן שניטע במקום ע"י אגודת נטר.
במושבה לא שמעו את היריות, חברי המושבה שהגיעו בבוקר לעבודה מצאו את גופות השניים.
על שמם ניקרא המקום רמת השניים, במקום נטעו שני עצי ברוש המצויים שם גם כיום, העצים נטעו ע"י גאולה פרדקין תושבת המושבה שמאוחר יותר הפכו לחברת קיבוץ עין השופט.
רצח נוסף באזור קרה ביום 7.4.38, שני חברי קיבוץ עין השופט, אליעזר קרונגולד ואפרים טיקטין נרצחו בשובם מהמושבה, לזכר חברי הקיבוץ הוקם במקום הרצח גל עד.
בשנת 1938 הוקמו ברמת השניים שני מגדלי שמירה, ששימשו למגורי העובדים והשומרים במקום.
המגדלים נמצאים במקום גם כיום. בצמוד למגדל הצפוני מהשניים, נבנה מתחם אנטנות.
יואש ויצחק קבורים בקבר אחים בבית העלמין אנשי השומר בטבעון. [קישור למסלול העובר בקבר]
על המקום והמקרה מתוך אתר עין השופט
עוד על המקום והמקרה – כתבה של נדב מן ווינט 9.12.2011
אליעזר קרונגולד ואפרים טיקטין קבורים בבית העלמין של קיבוץ עין השופט


קצת אל הצד המשפחתי בטיול זה:
בשנת 1934 קנתה הכשרת הישוב שטחים באזור תל יוקנעם בכוונה להקים במקום מושבה. חלק מהשטחים נמכרו לקק"ל וחלקם לאנשים פרטיים.
סבא רבא שלי, אליהו לובוצקי, אבא של סבא יוסף, קנה נחלה – שטח במושבה שכללו גם שטחי חקלאות מחוץ לישוב.
אליהו שגדל וחי בעיר ריגה בלטביה, קנה משם את הנחלה ביוקנעם.
אליהו ושני בנו יוסף ובנימין (בנו) היו כנראה בארץ לביקור שכלל גם את אזור יוקנעם, מהפרטים לא ברור אם הביקור היה לפני או לאחר קניית הנחלה, ויתכן שהביקור היה בזמן שבנו (בנימין) היה בארץ במהלך 1927.
הסבים שלי, יוסף וג'ניה לובוצקי, עלו לארץ בסוף שנת 1935, הם עברו מריגה לפריז שם גרו כשנה , שם גם נולד בנם הבכור דן, ומפריז עלו לארץ .
לאחר עליתם לארץ ועד סיום בניית הבית החדש ביוקנעם, הם גרו בתל אביב בדירה משותפת שכללה את שתי משפחות האחיות ג'ניה ופולה גינזבורג, ואת אם המשפחה, הסבתא רבא שלי.
בפברואר 1937 עברה משפחת לובוצקי יחד עם סבתא רבא שלי, אסתר פיינשטיין, לגור בבית החדש במושבה.
הבית שביום המעבר טרם הסתימה בנייתו, היה מהבתים הראשונים ביוקנעם והוא כלל עמדת שמירה על הגג.
החיים בזמנים אלו ביוקנעם לא היו פשוטים, מדי פעם התרחשו התנכלויות של ערביי האזור, ומספר מיקרי רצח אירעו בסביבה, מתח וכוננות היו חלק מחיי היום יום.
השנים עברו ודן התחיל את לימודי התיכון בחיפה. ביוקנעם לא היה בית ספר תיכון, לכן מתחילת כיתה ט', דן הצטרף לנסיעות של אבא יוסף. השניים היו נוסעים יום יום לחיפה, יוסף לעבודה, ודן לבית ספר חוגים ללימודים.
באותם ימים, ימי מלחמת העצמאות והקמת המדינה, הנסיעה לחיפה הייתה ארוכה ומסוכנת, לא ניתן היה לעבור בנשר, לכן הנסיעה לחיפה עברה בדלית אל כרמל, ולוותה בשמירה.
יום יום היה מתח מורת עצבים עד שהאוטובוס מחיפה היה מגיע ליוקנעם ויוסף ודן חזרו הביתה.
עקב הסכנה בנסיעות עזבה המשפחה את יוקנעם ביום 12/1/1948 ועברה להתגורר בחיפה.
הבית נימכר למושבה. והנחלה ושטחי החקלאות נמכרו לאנשים פרטיים חלקם ע"י סבא יוסף, וחלקם בחלוף השנים, ע"י אבא שלי.
שטח של כ 8 דונם באזור עמק השלום ורמת השניים לא נימכר.
לימים בשנת 2001 ניר בן דודי בנו של דן, לקח יוזמה השקיעה זמן וכסף, וגייס את המשפחה לנטיעת הזיתים בשטח שבעמק. בשטח כ- 170 עצי זית, בפינה הצפון מזרחית של השטח מספר עצי פרי (רימונים תאנים והדרים, על גבול השטח נטעו במספר אירועי ט"ו בשבט משפחתיים, עצי ברוש.


לפרטים משפחתיים נוספים


בית לובוצקי, הבית שאבא שלי ומשפחתו גרו בו עד 1948
בית לובצקי מבט למערב
עין חשרת – עין אמי, בק"מ 3.7
מיגדל השמירה הצפוני ברמת השניים, מבט לצפון ברקע בתי יקנעם עלית, בק"מ 6.9
המיגדל הצפוני מבט למערב
המיגדל הדרומי ברמת השניים מבט לדרום, ברקע מימין בתי עין השופט, בק"מ 7.1
המיגדל הדרומי מבט לדרום
שני עצי הברוש שניטעו ברמת השניים, לזכר יואש זולר, ויצחק קליצ'בסקי שני השומרים, שנרצחו במקום, העצים נטעו ע"י גאולה פרדקין תושבת המושבה שמאוחר יותר הפכו לחברת קיבוץ עין השופט
גלעד לזכר שני חברי קיבוץ עין השופט בק"מ 9.7
כרם הזיתים המשפחתי בצדו הצפוני של עמק השלום, מבט לדרום, מימין שני הברושים שניטעו לזכר יואש זולר, ויצחק קליצ'בסקי
בק"מ 25 מבט לצפון מערב, בתי יוקנעם עלית
ק"מ 26 במט לצפון, הבתים הקרובים קיבוץ הזורע, הבתים על הגיבעה בתי המושבה יוקנעם, הפיסגה ברקע המוחרקה

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר

שתף

עידו אליאב

אני מטייל כתחביב מילדותי וברכיבה על אופני הרים משנת 2013. את האתר הזה אני בונה, מעדכן ומממן באופן עצמאי והוא פתוח לשירות ציבור הרוכבים והמטילים. טלפון: 052-381-2216