Israel Hiking and Biking Maps

שימוש באתר

זהו האתר הבסיסי עליו אני מתכנן את המסלולים
באתר מוצגת מפת ישראל, ובה ניתן לסמן את המסלול הרצוי בצורה פשוטה ע"י הקשה על הנקודות לאורך המסלול בהם מעוניינים לעבור. האתר מחבר בעצמו את הנקודות המסומנות ובכך מגדיר את מסלול המתוכנן. בחירת סוג הניווט (ברגל, באופניים, ברכב) הוא זה שמגדיר את בחירת המסלול שתבצע המערכת.

סרטוני הדרכה סרטוני הדרכה לעבודה עם תכנון מסלולעם תכנון מסלול בסיסי עבודה עם Israel Hiking and Biking Maps:

תכנון מסלול, בסיסי, גרף גבהים, סטטיסטיקות
תכנון מסלול, עריכת מסלול מתקדמת
סרטון להוראות להפעלת תצוגת סימוני ק“מ לאורך המסלול Israel Hiking and Biking Maps
קישור לאתר – לשאלות נפוצות ולסירטוני הדרכה נוספים


בדיקת המסלול שנוצר באתר עמוד ענן

ככלל, תכנון המסלול באתר זה נוחה , אך ישנם פרטים במפה זו שהם שונים או פחות מפורטים ביחס למפות אחרות. לכן, לאחר סיום יצירת המסלול, אני מעלה ובודק את המסלול גם באתר עמוד ענן, וכך גם בודק את המעבר בנקודות העניין שמופיעות בעמוד ענן ולעיתים משנה מעט את המסלול לאחר מכן.
להעלאת המסלול לאתר עמוד ענן, נידרש תיקון לקובץ והוספת חותמת זמן.
קישור לפרטים כיצד להוסיף חותמת זמן לקובץ


שיטוף מסלול Israel Hiking , העלאה לענן:

ניתן להעלות מסלולים לענן, ולאחר מכן לשתף את המסלול עם אחרים ע"י שליחת כתובת הקישור של המסלול:

סרטון הדרכה:

שמירה בענן, שיתוף, קבצים

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר

לפוסט הזה יש תגובה אחת

  1. עמוס שניידר

    כל הכבוד לכם

כתיבת תגובה