הוספת תגובה בדף המסלול

בסוף כל דף מסלול ניתן לכתוב תגובה, אפשרות זו נועדה בעיקר לצורך עדכון פרטים עדכניים על המסלול וכן לצורך הרחבת הדעת, רעיונות, וכו'.

אבקש כי התגובות יהיו ענייניות, בשפה הולמת וקשורות לענייני המסלול, לרבות אזור המסלול והרכיבה בו.

• תגובות לא הולמות לא יאושרו
• אין להכניס פרסומות וקידום מכירות
• בכתיבת התגובה אין להוסיף יותר משני קישורים (תגובה עם מספר קישורים גדול משניים, לא תאושר באופן אוטומטי)

מילוי הפרטים האישיים לצורך כתיבת התגובה (מייל, ושם) משמש בעיקר לשמירה על ביטחון האתר,

פרטי המייל אינם מתפרסמים, ואינם נראים בתגובה.

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר