אורך המסלול: 32.3 ק"מ
טיפוס מצטבר: 447 מ'
נקודת ההתחלה והסיום: חניון רכבים ליד המועצה המקומית מנשה.
יום שבת: 8.5.2021


דרכים

כביש: בתחילת המסלול כ- 300 מ' // בחריש מק"מ 21.5 עד ק"מ 24.5.
דרך עפר: רוב המסלול על דרכי עפר.
סינגלים: סינגלים קצרים בחלקם כמעט ולא ניראים בשטח ק"מ 4 עד 4.3 // ק"מ 4.4 עד 4.7 // ק"מ 7.8 עד 8.2 // ק"מ 9.8 עד 10.1 // ק"מ 19.8 עד 20.6 // ק"מ 26.3 עד 27.7 // ק"מ 28.2 עד ק"מ 28.7 // ק"מ 29.4 עד 29.7 // ק"מ 29.8 עד 31.1 .


 • יציאה מחניית הרכבים ליד המועצה המקומית מנשה. תחילת הרכיבה על המדרכה לצד כביש למזרח. עד המפגש עם נחל עירון, בדרך שממערב לנחל פניתי לדרום.
 • ק"מ 0.4 עד 1.1 רכיבה לאורך הנחל עד צומת השבילים בק"מ 1.1 בה פניתי למזרח וחציתי את הנחל על גשר שישנו במקום, עם הדרך המשכתי למזרח עד כביש 574. לצד הכביש פניתי לדרך עפר שעוברת במקביל לכביש ואיתה רכבתי עד צומת הכניסה לשער מנשה בק"מ 3, כאן חציתי את הכביש במעבר חציה, הקפתי את מחסן הציוד שיש במקום והמשכתי בדרך עפר למזרח.
 • בק"מ 3.7 בצומת השבילים פניתי לצפון, הדרך מתעקלת למזרח וניכנסת לאזור המיוער, בק"מ 4 ניסיתי לרכב על הסינגל שהיה במקום, הסינגל כמעט ולא ניראה בשטח, עברתי לדרך העפר שמדרום, והמשכתי את הרכיבה למזרח. ק"מ 4.5 עד 4.8 על עקבות הסינגל שכמעט ולא ניראה בשטח.
 • בק"מ 4.8 רכיבה לצפון, עם הדרך העוקפת את קיבוץ מענית ממזרח, רכיבה קרוב לגדר הקיבוץ עד ק"מ 5.9
 • בק"מ 5.9 בפינה הצפונית של הגדר, פניתי עם הדרך שתחילתה למערב ובהמשך מתעקלת ויורדת לוואדי לצפון.
 • במפגש עם הוואדי בק"מ 6.2 הדרך עולה למזרח עם הוואדי עד המעבר מתחת לכביש 6, המעבר הוא מעבר רחב וגדול.
 • בצדו המזרחי של כביש 6 פניתי עם הדרך לדרום במקביל לכביש, והמשכתי עד הפנייה של הדרך למזרח בק"מ 7.6.
 • בק"מ 7.8 בצומת השבילים פניתי לצפון, עברתי את ערוץ הוואדי, פניתי למזרח לסינגל שניראה בשטח בצורה חלקית, עם הסינגל עליתי למזרח, הסינגל מתחבר לדרך בק"מ 8.2 בה המשכתי בעלייה למזרח. בק"מ 8.4 הדרך מתעקלת לדרום ומקיפה את תל זאבים ממערב ומדרום עד ק"מ 9.8.
 • ק"מ 9.8 פניתי לסינגל שלאחר כ 50 מ' מתחבר לדרך עפר איתה ירדתי עד החצייה של נחל נרבתה, על גשר מעל הנחל בק"מ 10.7
 • בק"מ 11.7 ממערב למאגר מצר פניתי על הכביש המשובש לדרום. בק"מ 12.8 בצומת השבילים פניתי למזרח, הקפתי מדרום את המפעל הקטן שיש במקום (ק"מ 13).
 • עליתי וחציתי למזרח את הגבעה המיוערת, ובק"מ 13.9 בסוף האזור המיוער פניתי עם הדרך היורדת לדרום.
 • מק"מ 13.9 רכיבה עם הדרך לדרום, רכבתי בצמוד לבתים הצפון מזרחיים של בקה אל גרביה, בק"מ 15 פניתי בעלייה למזרח.
 • אזור זה שבין ק"מ 15 ועד ק"מ 18.2 הרכיבה על דרך 4*4 משובשת, זה אזור עם עצי זית לא צעירים בשטחים המעובדים ע"י ערביי הסביבה, בצורה מסורתית. בק"מ 15.9 פנייה לצפון, הדרך מתעקלת בין עצי הכרם. ובק"מ 17.6 ניתן לראות אבן גבול ואבן גבול נוספת בק"מ 17.8 , עדות לסימון קו שביתת הנשק וסימון הגבול המזרחי של המדינה מתקופת מלחמת העצמאות ועד מלחמת ששת הימים.
 • בק"מ 17.8 , מעט מצפון לאבן הגבול ישנה פינה נחמדה למנוחה.
 • בהמשך הדרך ירידה תלולה למזרח, בצומת הדרכים בסיום החלק התלול, פניתי בצומת הדרכים לצפון. בצומת השבילים בק"מ 18.8 פניתי לצפון מזרח בין שורות עצי כרם הזיתים , ובהמשך בעיקוף על גבול הכרם עד ק"מ 19.7, כאן ניסיתי למצוא את הסינגל עליו רכבתי לפני זמן רב, הסינגל קיים, בחלקו אינו ברור בשטח. בחלקו הצפוני של הסינגל לפני הפנייה למערב לכיוון חריש, הסינגל עם אבנים רבות, ולאחר הפנייה למערב בק"מ 20.6 הסינגל לא ניראה בשטח כלל.
 • בעלייה לכיוון חריש עליתי ברגל כ- 30 מ' ללא דרך, עד דרך העפר המקיפה את הבנייה החדשה של חריש, בה פניתי לדרום. המעבר מאזור הבנייה לכיוון רחוב רעות, היה חסום בגדר גבוהה ולא ניתן היה להיכנס לישוב, בק"מ 21.5 הגדר משתנה לגידור גן בגובה של כ 110 ס"מ, עברתי מעל הגדר והמשכתי את הרכיבה ברחוב רעות של חריש.
 • ק"מ 21.5 עד 22.7 רכיבה על המדרכה לאורך הרחוב, בק"מ 22.7 הרחוב היה חסום, עברתי במעבר מסודר שיש במקום והמשכתי ברח' דרך ארץ לצפון מזרח, בכיכר בק"מ 23.2 המשכתי עם הדרך הלבנה העולה לצפון מזרח עד הצומת בק"מ 24.5
 • בצומת פניתי לצפון עם הדרך הלבנה, ולאחר 100 מ' , הדרך פונה למערב, ואני פניתי לדרך 4*4 לצפון מזרח. (בשטח הדרך הטובה שונה מהמוצג במפה)
 • בק"מ 25.1 פניתי לצפון מזרח לתצפית לכיוון מזרח, וחזרתי חזרה לדרך הממשיכה ופוגשת בק"מ 25.5 את הדרך הלבנה (דרך אותה עזבתי בק"מ 24.5). עם דרך זו גלשתי בירידה מהירה עד ק"מ 26.3
 • בצומת השבילים בק"מ 26.3 המשכתי לכיוון מערב ונכנסתי לסינגל החוצבים, תחילת הסינגל בעלייה עם אבנים שמקשות על העלייה, ולאחר כ- 50 מ' הסינגל פונה לצפון ומכאן הסינגל מהנה, במצב טוב, ניראה היטב בשטח, בהמשך הסינגל מתעקל למערב וממשיך עד המפגש עם הדרך בק"מ 27.7
 • ק"מ 27.7 עד 28.2 עלייה עם דרך שבתחילה למערב ובהמשך לדרום, ובצומת השבילים בק"מ 28.2 פניתי למערב לסינגל עוז, הסינגל מדורדר ברובו, בתחילה בעלייה ולאחר מכן בירידה עד סיומו בצומת הדרכים בק"מ 28.7 בה פניתי לדרום מזרח.
 • רכבתי על הדרך לדרום מזרח כ- 50 מ' עד הפנייה למעבר מתחת לכביש 6353, המעבר צר יחסית ונמוך, ניתן לרכיבה. בצדו המערבי של הכביש עליתי לכיוון צפון מערב, והמשכתי עם הדרך למעבר שמתחת לכביש 6 בק"מ 29.3
 • המעבר מתחת לכביש 6 הוא מעבר נמוך ורחב, ניתן לרכב בו, בצדו המערבי, הגובה גבולי לרכיבה, (ביום המעבר היה במעבר מעט בוץ ). בצדו המערבי של כביש 6 המשכתי את הרכיבה בסינגל עוז שגם באזור זה מדורדר. עד ק"מ 30 בעלייה ומשם בירידה עד כבשני הסיד בק"מ 30.6
 • מכבשני הסיד, המשך רכיבה בסינגל מערבה עד המפגש עם כביש 574 בק"מ 31.2, כאן פניתי על המדרכה לצד הכביש לדרום, ולאחר כ 50 מ' בצומת, פניתי למערב לכיוון תחנת הדלק, ובהמשך לרחבת החנייה של המועצה המקומית מנשה לסיום המסלול.

הערות ואזהרות


לחץ למפה של המסלול באתר Israel Hiking and Biking Maps

סרטון הוראות להפעלת תצוגת סימוני ק“מ לאורך המסלול Israel Hiking and Biking Maps

 

לחץ למפה של המסלול באתר עמוד ענן


ישנם דפדפנים בהם הקובץ שיורד יורד עם סיומת txt, במיקרה שכזה לצורך השימוש בקובץ יש למחוק את תוספת ה- txt:
[צורת הקובץ היורד לא תקין: xxxxx.gpx.txt צורת הקובץ הרצוי: xxxxx.gpx]


מפת המסלול עם סימוני המרחקים (קילומטרים מתחילת המסלול)


אבן גבול ק"מ 17.6
אבן גבול ק"מ 17.8
פינת ישיבה נחמדה באמצע המסלול ק"מ 17.9
ק"מ 18.1 – מבט למזרח לעיר קפין שממזרח לגדר ההפרדה
ק"מ 18.2 מבט לצפון העיר חריש
ק"מ 28.9 מעבר מתחת לכביש 3653
ק"מ 29.3 מעבר מתחת לכביש 6
כבשני הסיד ק"מ 30.6
כבשני הסיד ק"מ 30.6

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר

שתף

עידו אליאב

אני מטייל כתחביב מילדותי וברכיבה על אופני הרים משנת 2013. את האתר הזה אני בונה, מעדכן ומממן באופן עצמאי והוא פתוח לשירות ציבור הרוכבים והמטילים. טלפון: 052-381-2216