אורך המסלול: 45.4 ק"מ
טיפוס מצטבר: 481 מ'
נקודת התחלה והסיום: תחנת הדלק בכניסה לקיבוץ אלמוג.
יום שבת: 13.3.2021


דרכים

כביש: כביש הכניסה לקאסר אל יהוד ק"מ 22.7 עד ק"מ 28.1
דרכי עפר: כמחצית מהמסלול על דרכי עפר, קטעים קצרים באזור סינגל החווארים, ובעיקר באזור הרכיבה לכיוון אתר הטבילה קאסר אל יהוד (ממזרח לכביש 90).
סינגלים: מתחילת המסלול עד ק"מ 2.7 // ק"מ 3 עד 4.4 // ק"מ 5.7 עד 11.5 כולל רכיבה ללא מסלול מוגדר // ק"מ 39 עד 40.1 רכיבה ללא מסלול מוגדר // 41 עד 43.3 רכיבה ללא מסלול מוגדר // 43.3 עד 44


המסלול:

למסלול שני אזורי רכיבה: אזור ראשון בתחילת המסלול ובסופו (ממערב לכביש 90), רכיבה בסינגל החווארים בו הרכיבה היא בעיקר בסינגל או רכיבה חופשית בשטח (היכן שהסינגל לא קיים או לא ברור)
אזור שני (ממזרח לכביש 90) רכיבה לאזור הטבילה קאסר אל יהוד, כאן הרכיבה היא בעיקר על דרכי עפר, שחלקם סלולות, ועל כביש הגישה לאתר הטבילה.

תחילת הרכיבה מתחנת הדלק לכיוון דרום מערב חציית הוואדי הצמוד לתחנה, וחציית כביש הכניסה לאלמוג. עלייה על סינגל החווארים, שמסומן ברור באזור זה.

 • עד ק"מ 2.5 רכיבה על סינגל החווארים. כאן בק"מ 2.5 עברתי לסינגל שאינו חלק ממסלול המסומן, עד החיבור לדרך העפר והמשך רכיבה על דרך העפר עד ק"מ 2.9.
 • ק"מ 2.9 עד ק"מ 3.4 ירידה בסינגל החווארים, כאן באזור ק"מ 3.4 הסינגל לא ממש קיים לפי הסימון במפה, המשכתי על סינגל שקיים בשטח עד אזור קיבוץ אלמוג.
 • בק"מ 4.5 עליתי על דרך עפר לכיוון דרום, ואיתה המשכתי לאורך גדר הישוב עד הק"מ 4.8.
 • ק"מ 4.8 עד 5.6 רכיבה לכיוון דרום מזרח, לאורך גדר הקיבוץ, בק"מ 5 מצפור התצפית על נחל אוג.
 • ק"מ 5.6 פניה עם הגדר לכיוון צפון מזרח, רכיבה של 100 מ' לאורך הגדר ופנייה למזרח על הסינגל, כאן עד ק"מ 6.2 ירדתי על שביל מדרום לסינגל וחזרתי חזרה לסינגל בק"מ 6.5.
 • ק"מ 6.5 עד 7.1 הסינגל ברור בשטח, כאן במפגש עם ערוץ הנחל, הסינגל עולה לכיוון צפון, ואיתו המשכתי עד ק"מ 11.6 מפגש עם דרך סלולה.
 • ק"מ 11.6 עד 12.4 על דרך סלולה ירידה עד כביש 90, וקצת לפני הכביש הדרך הסלולה פונה לצפון ובהמשך לצפון מערב, איתה המשכתי עד ק"מ 13.3. בק"מ 13.3 פניתי לכיוון צפון מזרח לכיוון מטע התמרים.
 • ק"מ 13.4 עד ק"מ 13.5 רכיבה מזרחה בדרך הצמודה למטע, כאן בק"מ 13.5 יש לעבור את הגדר לצידה הדרומי (בהמשך בקרבת הכביש הגדר לא ניתנת למעבר)
 • ק"מ 3.6 רכיבה של כ- 100 מ' באזור ללא דרך לכיוון כביש 90 עד המפגש עם הדרך שבין מטע התמרים וכביש 90 ופנייה לדרך זו לצפון.
 • ק"מ 13.6 עד 14 על דרך העפר לכיוון צפון, בין מטע התמרים לכביש 90. כאן פניתי למזרח חציתי את כביש 90 והמשכתי על דרך עפר טובה לכיוון כללי מזרח (מדרום לברכות שבמקום) עד ק"מ 15
 • ק"מ 15 פנייה עם הדרך לצפון עד ק"מ 15.3 מפגש עם הכביש הישן, כאן רכבתי על הכביש כ- 100 מטר עד המפגש עם דרך העפר הנמשכת לצפון בק"מ 15.5, זוהי דרך טובה הנמשכת לכיוון כללי צפון לאורך קו תשתיות המים שבמקום. הדרך העולה ויורדת בין הערוצים שבאזור איתה המשכתי עד ק"מ 17.9 מפגש עם ואדי נוחיל.
 • ק"מ 17.9 פניתי מזרחה עם הדרך בצידו הדרומי של הנחל, ואיתה ירדתי במורד הנחל עד ק"מ 18.4, מעקף קטן של חסימה בדרך והמשך מזרחה על דרך סלולה שישנה במקום.
 • ק"מ 18.4 עד 19 רכיבה דרומה על הדרך הסלולה באזור הגידולים החקלאיים, עד המפגש עם דרך העפר מצפון, (בכניסה לאזור החקלאי גידור נמוך) . הדרך חוצה את השטחים החקלאיים איתה המשכתי עד ק"מ 20.6, בנקודה זו הדרך פונה למזרח ולאחר 300 מ', הדרך נפגשת עם דרך המערכת הסלולה בק"מ 21.
 • ק"מ 21 עד 22.6 על הדרך הסלולה לכיוון צפון עד המפגש עם כביש הגישה ושער הכניסה של רשות הטבע לאזור אתר הטבילה, קאסר אל יהוד (הכניסה חופשית), פניתי למזרח על הכביש ירידה עד אתר הטבילה בק"מ 24.5 (באתר ניתן לטבול בירדן) .
 • לאחר ביקור באתר , עליתי חזרה עם כביש הגישה של האתר לכיוון מערב (כמעת עד כביש 90) עד ק"מ 28.2, כאן יש לעקוף ממערב את השטח החקלאי החדש המגודר עד מפגש עם דרך העפר בק"מ 29 .
 • ק"מ 29 עד 29.3 עקיפה של השטח המגודר על דרך עפר בצידו הצפוני של ואדי קלט (נחל פרת), עד המפגש עם דרך העפר הפונה לדרום בק"מ 29.3, כאן עם הדרך לדרום לאורך נחל פרת עד נקודת חציית הנחל בק"מ 30.1 .
 • ק"מ 30.1 עד ק"מ 31.6 באזור זה הדרך לא ברורה במגמת עליה, והרכיבה היא די רכיבה חופשית ללא דרך, וקצת על חלקי דרכים ושבילים.
 • ק"מ 31.6 עד 32.6 רכיבה על דרך העפר לכיוון כללי דרום, ק"מ 32.6 נחל ועין נוחיל במקום מספר דקלים, על מצוק החוור שבגדה הדרומית של הנחל ניתן לראות את מערות ההתבודדות ששימשו את נזירי מנזר דיר חג'לא (אליו הגעתי בהמשך) . מכאן רכבתי עוד כ- 150 מ' לדרום, קצת על דרך העפר וקצת רכיבה ללא דרך לכיוון דרום מערב לחיבור עם הדרך העפר למערב בק"מ 32.8.
 • ק"מ 32.8 עד 33.8 רכיבה מערבה על דרך עפר עד מנזר דיר חג'לא. לאחר ביקור במנזר. והפסקת אוכל, חזרתי בדרך העפר חזרה לכיוון עין נוחאל לכיוון מזרח עד ק"מ 35.5 פנייה של הדרך דרומה.
 • ק"מ 35.5 עד 37.6 רכיבה על דרך עפר ברורה לכיוון כללי דרום, זו הדרך איתה הגעתי לאזור, והיא מלווה את תשתית המים שבמקום, דרך העולה ויורדת בין הערוצים . בק"מ 37.6 פיצול שבילים, אני המשכתי על הדרך לכיוון דרום מערב (דרך תשתית המים ממשיכה לדרום), כאן המשכתי לדרום מערב עד המפגש עם הכביש הישן בק"מ 38.
 • ק"מ 38 עד 38.9 על הכביש הישן לכיוון מערב, כאן פניתי על דרך משובשת לכיוון דרום, חציתי את כביש 90 בק"מ 39.1 (מעבר מעל גדר הבטיחות של הכביש).
 • מק"מ 38.9 כביש 90 ועד ק"מ 40.3 רכיבה ללא דרך ברורה עד המפגש עם דרך עפר שכיוונה מערב- צפון/מערב, איתה רכבתי עד ק"מ 41 כאן ירדתי מהדרך ופניתי לדרום לכיוון סינגל החווארים.
 • ק"מ 41 עד ק"מ 43.2 רכיבה במגמת עליה ללא דרך ברורה לכיוון מערב. בק"מ 43.2 הסינגל שוב ברור, כאן רכיבה עם הסינגל עד ק"מ 43.9 עד החיבור עם דרך העפר הטובה, ופניה לדרך זו לכיוון דרום מערב לכביש הכניסה לאלמוג ק"מ 44.2, עם הכביש לכיוון צפון עד תחנת הדלק בה התחלתי המסלול.

הערות ואזהרות


המפה באתר Israel Hiking and Biking Maps

סרטון הוראות להפעלת תצוגת סימוני ק“מ לאורך המסלול Israel Hiking and Biking Maps

 

המפה באתר עמוד ענן


ישנם דפדפנים בהם הקובץ שיורד יורד עם סיומת txt, במיקרה שכזה לצורך השימוש בקובץ יש למחוק את תוספת ה- txt:
[צורת הקובץ היורד לא תקין: xxxxx.gpx.txt צורת הקובץ הרצוי: xxxxx.gpx]


מפת המסלול עם סימוני המרחקים (קלומטרים מתחילת המסלול)

 

 


אותי זה עניין:

קאסר אל יהוד:
קאסר אל יהוד (ארמון היהודים), הוא שם כולל לאתר רחב בצידו המערבי של הירדן, ובו מספר כנסיות ומבנים, בהם כנסיית יוחנן המטביל, קפלה פרנציסקנית, המנזר הסורי, המנזר הקופטי, הקפלה הרוסית, קפלת הפעמונים, המנזר האתיופי, המנזר הרומני, ועוד.
ממש מול,בצידו המזרחי של הירדן,ממוקם בבית עברה, כאן לפי המסורת הנוצרית הטביל יוחנן המטביל את ישו.
לנוצרים אתר זה נחשב לשלישי בחשיבותו לאחר כנסיית המולד (בבית לחם), וכנסיית הקבר (בירושלים).
שם המתחם, קאסר אל יהוד, הוא שמה של כנסיית יוחנן המטביל הנמצאת במקום, שם זה המשמש כיום את כלל המתחם.
מדי שנה בתאריך 18/1 חוגגת במקום הכנסייה היוונית אורתודוקסית את חג ההתגלות – ״אפיפניה״ , וכן כמה ימים לפני פסחא מתקיימת בקאסר אל יהוד מיסה.

בתקופת ההיסטוריה הקרובה:

 • בתקופה העותמאנית ירדה הפעילות הנוצרית במקום, והפעילות הוגבלה לצדו המזרחי של הירדן
 • בתקופת המנדט הבריטי התחדשה הפעילות (חלק מהמבנים במקום ניבנו בתקופה זו)
 • רעידת האדמה בשנת 1956 גרמה נזקים ודרדרה את מצב המבנים.
 • במלחמת ששת הימים ישראל השתלטה על אזור זה, קו גדר המערכת מוקם ממערב למתחם והאזור מוקש למניעת חדירות מעבר הירדן, מצב זה גרם לנטישת המקום באופן מוחלט.
 • בשנת 2000 לקראת ביקור האפיפיור בארץ ביצעה רשות הטבע והגנים עבודות שאפשרו את הגישה לאזור.
 • בשנת 2011 המקום ניפתח למבקרים ללא צורך בתאום מראש.
 • המקום פתוח הכניסה חופשית (רישום שם וטלפון בכניסה למתחם)

מבט למערב מצפור אוג קלמטר 5
נוף סינגל החווארים מבט לדרום בק"מ 7.1
כנסיית קאסל אל יהוד – יוחנן המטביל, בכניסה למתחם הטבילה ק"מ 23.7
הקפלה פרנציסקנית , מבט למזרח , ברקע המבנים בצד הירדני (בצד המזרחי של הירדן)
אתר הטבילה, מבט למזרח מהמרפסות שניבנו במקום, ממול האתר בבית עברה, בצד המזרחי של הירדן
כנסיית יוחנן המטביל היוונית-אורתודוקסית בגדה המזרחית של הירדן, מול אתר הטבילה קאסר אל יהוד
מנזר דיר חג'לה ק"מ 34
אזור עין חיג'לה ובתי הבוץ שבמקום ק"מ 31.5
חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא almog-kaser-el-yehud-p14-1024x576.jpg
מערות התבודדות של נזירי דיר חג'לה בעין נוחיל ק"מ 32.6
זרימת מים בוואדי קוטייף בסיום הרכיבה (ליד צומת אלמוג) (גשם ירד בהרי ירושלים ביום שקדם לרכיבה)

 

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר

שתף

עידו אליאב

אני מטייל כתחביב מילדותי וברכיבה על אופני הרים משנת 2013. את האתר הזה אני בונה, מעדכן ומממן באופן עצמאי והוא פתוח לשירות ציבור הרוכבים והמטילים. טלפון: 052-381-2216