אורך המסלול: 37.5 ק"מ
טיפוס מצטבר: 593 מ'
נקודת ההתחלה והסיום: חניית הרכבים ליד הצרכניה במושב בית נחמיה.
יום שישי : 24.7.2020


דרכים

כביש: ק"מ עד 0.8 // ק"מ 7.6 עד 8 // ק"מ 27 עד 28 // ק"מ -30.3 עד 30.6 // ק"מ 32.1 עד 32.2 // ק"מ 36.6 עד 37.5
סה"כ כ- 3.4 ק"מ
דרך עפר: ק"מ 0.8 עד 2.2 // ק"מ 8 עד 8.7 // ק"מ 10.6 עד 11.3 // ק"מ 13.1 עד 13.9 // ק"מ 14.5 עד 14.9 // ק"מ 17.5 עד 19.2 // ק"מ 19.9 עד 20.6 // ק"מ 23.5 עד 24.2 // ק"מ 26 עד 27 // ק"מ 28 עד 30.3 // ק"מ 30.6 עד 32.1 // ק"מ 35.2 עד 36.6
סה"כ כ- 13.8
סינגלים: ק"מ 2.2 עד 7.6 // ק"מ 8.7 עד 9.4 // ק"מ 11.3 עד 11.5 // ק"מ 11.8 עד 13.1 // ק"מ 13.9 עד 14.5 // ק"מ 14.9 עד 17.5 // ק"מ 19.2 עד 19.9 // ק"מ 20.6 עד 23.5 // ק"מ 24.2 עד 26 // ק"מ 32.2 עד 35.2
סה"כ כ- 20.3 ק"מ


ביער בן שמן שלושה מסלולים רשמיים ומסומנים של קק"ל: סינגל הרצל כ- 10.5 ק"מ מסומן כחול קרוב למצפה מודיעין, סינגל חדיד כ- 11 ק"מ המסומן ירוק בשטחים שמצפון לכביש 443 וסינגל ענבה כ- 24 ק"מ המסומן אדום נפרש לדרום ומגיע כמעט עד מחלף ענבה. האזור המיוער הקרוב למצפה מודיעין מרושת בסינגלים לא מסומנים רבים וצפופים וככול שמתרחקים מהמצפה כך יורדת צפיפותם. חלק ניכר מהרוכבים באזור מתמקדים בסינגלים המסומנים שהצפוף מביניהם הוא סינגל הרצל והמרווח משלושתם הוא סינגל ענבה. בסופי שבוע אזור מצפה מודיעין ניראה כאתר אירוע המוני הכולל חניות צפופות דוכני מכירה של ציוד רכיבה ואוכל, והמון המון רוכבים.

המסלול מתרחק מעט מצפיפות הרוכבים ומשלב את רוב רובו של סינגל חדיד, סינגלים לא מסומנים באזור מצפה מודיעין, ואת עיקר מסלול סינגל ענבה.

עיקר המסלול:
מבית נחמיה רכיבה לסינגל חדיד, עלייה בסינגל חדיד למצפה מודיעין, מעבר וחיבור בסינגלים לא מסומנים (כ- 6 ק"מ של סינגלים לא מסומנים), רכיבה קצרה בסינגל הרצל נגד כיוון הסינגל (יש לתת זכות קדימה לרוכבים שמימול), רכיבה בסינגל ענבה עד לחורבת רגב, המשך רכיבה בסינגל ענבה עד האזור המסחרי / תעשייתי של מודיעין, מעבר קצר באזור המסחרי בדרכים לבנות עד כביש מחנה אדם, רכיבה בסינגלים לא מסומנים עד החיבור לסינגל חדיד, המשך בסינגל חדיד, חזרה דרך מושב בית נחמיה לרכב ולסיום המסלול.

 • את הרכיבה התחלתי מחניית הרכבים באזור הצרכנייה של מושב בית נחמיה, תחילת הרכיבה על כבישי המושב, בתחילה על כביש הכניסה של המושב כ- 50 מ' לדרום מערב וברחוב הראשון לדרום נכנסתי לרח' הורד. רכבתי עד סוף הרח' (ק"מ 0.9) ופניתי לדרך העפר הפונה למזרח.
 • ליד הגשר הגדול של כביש 6 העובר מעל נחל נטוף יצאתי משער המושב (ק"מ 35.6), עם הדרך עברתי מתחת לגשר ומיד אחרי הגשר פניתי לדרום, חציתי את ערוץ נחל נטוף עם הדרך העולה מערוץ הנחל לדרום מערב ובהמשך לדרום ועליתי עד המפגש עם סינגל חדיד בק"מ 2.2, עם סינגל חדיד שרובו זורם (המסומן היטב ונראה היטב בשטח ) רכבתי עד חניון מצפה מודיעין ק"מ 7.6.
 • עברתי בגשר מתחת לכביש 443 ובצומת כביש המצפה בק"מ 8 פניתי לצפון ומיד למזרח לדרך העפר. בק"מ 8.55 הדרך פונה בירידה לדרום ובק"מ 8.7 פניתי למזרח ומיד לצפון "לסינגל הלנה ראפ", (בסינגל העובר בהמשך במקביל לכביש 443 יש מעט מעברים מאתגרים).
 • בק"מ 9.4 "סינגל הלנה ראפ" מסתיים בדרך לבנה, איתה פניתי לדרום, עברתי ליד הפסל שבמקום ונכנסתי "לסינגל איה". בק"מ 9.7 חציתי את הדרך הלבנה ועם "סינגל בדרך ליוני פרנקלין" עליתי עד המפגש עם הדרך בק"מ 10.2 ופניתי לדרום. לאחר כ- 10 מ' פניתי למזרח והמשכתי בירידה בסינגל מעולה עד המפגש עם הדרך הלבנה בק"מ 10.6.
 • עם הדרך הלבנה ההופכת סלולה עליתי לצומת השבילים בק"מ 11.3 ובצומת פניתי לדרום. בק"מ 11.35 המשכתי לדרום לסינגל קצר הנמשך עד לדרך הלבנה (ק"מ 11.5). עם הדרך פניתי למערב ובק"מ 11.7 עזבתי את הדרך והמשכתי למערב, עברתי דרך שולחנות הפיקניק שבמקום וירדתי למערב עם הסינגל שבמקום (בקרבת שולחנות הפיקניק ישנם מספר סינגלים והכיוון לא מאוד ברור).
 • עם הסינגלים שנראים בברורים בשטח ירדתי עד היציאה מהחורש והמפגש עם הדרך בק"מ 12.7, כאן באזור הלא מיוער המשכתי מעט לדרום מערב ונכנסתי לסינגל הפונה לצפון ומיד לדרום מערב עד הדרך הלבנה בק"מ 12.9.
 • עם הדרך הלבנה פניתי מערבה ובק"מ 13 פניתי לצפון לסינגל קצר (200 מ'), עליתי עם הדרך לצפון מזרח, והמשכתי עם הדרכים הלבנות עד הכניסה לסינגל לכיוון צפון מערב (ק"מ 13.9).
 • הסינגל בין ק"מ 13.9 עד 14.3 הוא בחורש ברושים ובקטע שבין ק"מ 14.3 ל- 14.5 הסינגל בשימוש מועט ולא מאוד ברור.
 • בק"מ 14.5 פניתי לדרך הלבנה לכיוון מערב ועם הדרך המשכתי עד המפגש עם סינגל הרצל בק"מ 14.9 (סינגל בשימוש המוני מסומן היטב בסימון כחול)
 • עד ק"מ 16 רכבתי על סינגל הרצל בכיוון ההפוך של הסינגל – (יש לתת זכות קדימה לרוכבים ממול), ומק"מ 16 התחלתי את הרכיבה בסינגל ענבה (בסימון אדום).
 • עם מסלול סינגל ענבה (הנראה היטב בשטח ומסומן טוב) רכבתי עד למרגלות תל גמזו (ק"מ 17.7) ובדרך שלפני התל פניתי למזרח. בצומת השבילים בק"מ 18 פניתי לדרום ועם הדרך ירדתי עד הכניסה החוזרת לסינגל ענבה בק"מ 19.2
 • בק"מ 19.9 במפגש הסינגל עם הדרך הלבנה פניתי עם הדרך לדרום ובצומת שבילים בק"מ 20.5 פניתי למערב. בק"מ 20.65 חזרתי לסינגל ענבה ועם הסינגל רכבתי עד המפגש עם הדרך בק"מ 23.5. כאן עזבתי את הסינגל ופניתי לצפון. עם הדרך עליתי עד חורבת רגב (ק"מ 24.2) ומשם המשכתי את הרכיבה בסינגל ענבה עד המפגש עם הדרך בק"מ 26 בה פניתי למזרח.
 • בק"מ 26.9 הדרך הופכת סלולה, עליתי עם הכביש לאזור המסחרי (ק"מ 27.4) ומשם על המדרכות עד הכיכר בק"מ 27.9, כאן ירדתי בדרך העפר לצפון ובצומת השבילים בק"מ 29.7 פניתי לצפון מזרח.
 • בק"מ 30.4 עברתי בגשר הרכבים מתחת לכביש 443 ובצומת הכבישים שמצפון לגשר פניתי למערב. ממש לפני המפגש עם כביש 443 (ק"מ 30.65) עליתי לדרך שמצפון לכביש ואיתה רכבתי עד כביש הכניסה למחנה אדם (ק"מ 32.1). עם הכביש פניתי לדרום ולאחר כ- 100 מ' נכנסתי לסינגל לצפון מערב, (הכניסה לסינגל מעט מוסתרת).
 • בק"מ 32.4 פניתי לימין (למזרח) לסינגל חדיד ומיד שוב לשמאל (לצפון מערב) "לסינגל פילו" איתו רכבתי עד ק"מ 32.66 כאן עברתי כ- 50 מ' ללא מסלול מוגדר וחברתי לסינגל חדיד בק"מ 32.7.
 • המשכתי את הרכיבה עם סינגל חדיד עד המפגש עם הדרך בה רכבתי בתחילת המסלול (ק"מ 35.2), עם הדרך פניתי בירידה לצפון, חציתי את נחל נטוף עברתי בגשר מתחת לכביש 6 לכיוון צפון מערב (בק"מ 35.6) ובדרך בה רכבתי בתחילת המסלול חזרתי לרכב (כניסה לשער המושב ק"מ 35.6, דרך עפר עד ק"מ 36.6, מעבר ברח' הורד עד ק"מ 37.3, וסיום הרכיבה בחניית הרכבים).

הערות ואזהרות


לחץ למפה של המסלול באתר Israel Hiking and Biking Maps

סרטון הוראות להפעלת תצוגת סימוני ק“מ לאורך המסלול Israel Hiking and Biking Maps

 

לחץ למפה של המסלול באתר עמוד ענן


ישנם דפדפנים בהם הקובץ שיורד יורד עם סיומת txt, במיקרה שכזה לצורך השימוש בקובץ יש למחוק את תוספת ה- txt:
[צורת הקובץ היורד לא תקין: xxxxx.gpx.txt צורת הקובץ הרצוי: xxxxx.gpx]


מפת המסלול עם סימוני המרחקים (קילומטרים מתחילת המסלול)


מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר

שתף

עידו אליאב

אני מטייל כתחביב מילדותי וברכיבה על אופני הרים משנת 2013. את האתר הזה אני בונה, מעדכן ומממן באופן עצמאי והוא פתוח לשירות ציבור הרוכבים והמטילים. טלפון: 052-381-2216