אורך המסלול: 40.5 ק"מ
טיפוס מצטבר: 757 מ'
נקודת ההתחלה והסיום: יקב אמפורה – חוות מקורה, מדרום למושב כרם מהר"ל
יום שישי: 29.4.2022


דרכים:

כביש: עד ק"מ 1.2 // ק"מ 24.2 עד 24.5 // ק"מ 26.2 עד 28 // ק"מ 28.7 עד 31.5 // ק"מ 38.2 עד 40.2 // סה"כ כ- 6.6 ק"מ.
דרך עפר: ק"מ 1.2 עד 2.5 // ק"מ 3 עד 9.5 // ק"מ 13.2 עד 24.2 // ק"מ 24.5 עד 26.2 // ק"מ 28 עד 28.7 // ק"מ 31.5 עד 35.7 // ק"מ 35.9 עד 38.2 // סה"כ כ- 7.7 ק"מ.
סינגלים: ק"מ 2.5 עד 3 // ק"מ 9.5 עד 13.2 // ק"מ 35.7 עד 35.9 סה"כ כ- 4.4 ק"מ.


המסלול בקצרה:

מעבר במושב כרם מהר"ל ויציאה מהמושב למזרח, עלייה באחד היובלים של נחל מהר"ל ומעבר לאזור חלקות המטעים שלאורך נחל טילמון, מעבר בחלקו של סינגל בת שלמה, חציית שטח אש 108 (מתקן אליקים) לצפון, עלייה משמעותית לחורבת סומק והמשך עליה עד דליית אל כרמל, מעבר בשולי דליה הדרומיים וכניסה לישוב מדרום, יציאה מדלית אל כרמל למערב וירידה בנחל מערות עד עמק מהר"ל, רכיבה בשולי העמק עד המושב עמק מהר"ל וסיום המסלול.

תיאור המסלול:

 • את המסלול התחלתי מיקב אמפורה – חוות מקורה מדרום למושב כרם מהר"ל, חניתי את הרכב ברחבת העפר הגדולה הצמודה למתחם והתחלתי את המסלול. (הרחבה בתחילת היום הייתה ריקה מרכבים ובסיום הרכיבה לא ניתן היה למצוא בה מקום חנייה).
 • תחילת הרכיבה עם הכביש הנכנס למושב כרם מהר"ל בעלייה לצפון, בכיכר בק"מ 0.3 המשכתי לצפון ובצומת בק"מ 0.8 פניתי לימין לצפון מזרח. עם כביש הרחוב ההופך בהמשך לדרך עפר יצאתי מהמושב למזרח.
 • בק"מ 2.5 עזבתי את הדרך הלבנה, פניתי למערב ונכנסתי לשביל שניראה בשימוש מועט בניסיון לבדוק סינגל מקומי קטן. עם השביל שהופך לסינגל פניתי לדרום (ק"מ 2.6) עברתי מחסום אבנים שהוצב במקום והמשכתי עם הסינגל לדרום.
 • בק"מ 3 הסינגל חסום בגידור, עברתי מעל לגדר התייל הנמוכה המקיפה את כרם הזיתים לצידה המערבי של הגדר והמשכתי את הרכיבה לדרום בתוך הכרם עד ק"מ 3.5, כאן יצאתי משער הכרם והמשכתי את הרכיבה בדרך 4/4 למזרח.
 • את הקטע המסלול מתחילת הרכיבה ועד ק"מ 3.5 ממומלץ לשנות ולרכב מחניית הרכבים למזרח ולא מהכניסה למושב . את מסלול המומלץ הוספתי בשחור במפת IHM.
 • עם הדרך הנמשכת למזרח חציתי את נחל מהר"ל (ק"מ 3.8) והתחלתי עלייה לדרום מזרח. באזור ק"מ 4 עד 5 הדרך משובשת וקופצנית, ובצומת השבילים בק"מ 5 פניתי לדרום מערב.
 • עברתי ליד מבני המכולות של מתקן האימונים מחנה אליקים (ק"מ 5.3) ובמפגש עם הדרך הלבנה בק"מ 5.4 ירדתי עם הדרך לדרום מערב.
 • בק"מ 6.9 פניתי עם הדרך למזרח, הקפתי את אזור המטעים המגודר ובצומת השבילים בק"מ 7.5 פניתי לדרום. חציתי את נחל טלימון (ק"מ 7.8) ועם הדרך הלבנה פניתי למערב.
 • בצומת השבילים בק"מ 8.5 המשכתי עם הדרך הלבנה לדרום מערב ובק"מ 9.3 פניתי למזרח. כ- 100 מ' אחרי הפנייה למזרח נכנסתי לסינגל בת שלמה (ק"מ 9.4). עם הסינגל הנראה בשימוש בינוני המשכתי עד ק"מ 13.2 . כאן המשכתי את הרכיבה עם הדרך למזרח ובצומת השבילים בק"מ 13.5 פניתי לצפון.
 • בק"מ 14.6 במקום בו התכוונתי לפנות לצפון הדרך שסועה ומורצת, המשכתי כ- 100 מ' למזרח עקפתי את אזור ה- "קוליסים" עמוקים ופניתי בק"מ 14.7 לצפון.
 • בין "הקוליסים" רכבתי ללא מסלול מוגדר עד החזרה לדרך בק"מ 15.1 ועם הדרך המשכתי בירידה לצפון לנחל מהר"ל (ק"מ 15.5).
 • בצומת השבילים בק"מ 15.6 פניתי למערב ירדתי כ- 100 במורד הנחל ובצומת השבילים בק"מ 15.7 המשכתי לצפון במעלה הערוץ. כאן מתחילה עלייה משמעותית שעיקרה עד כביש 672 (ק"מ 24.2).
 • בצומת השבילים בק"מ 16.2 עזבתי את ערוץ הנחל ופניתי לצפון. פניתי למערב בק"מ 16.6 הקפתי את מתחם מחפורות "הפיתה" הגדול והמשכתי את העלייה לצפון.
 • העלייה מק"מ 17 עד חורבת סומק (ק"מ 22) רובה בדרך 4/4 לא מדורדרת אך קופצנית דבר המקשה על העלייה. בצומת השבילים בק"מ 20.6 פניתי למערב ובצומת בק"מ 21.2 פניתי למזרח לביקור בחורבת סומק.
 • בחורבת סומק ק"מ 21.5 הדרך מסתיימת במשטחי סלע יפים. כאן ישנו בור מים, תצפית יפה על נחל חרובים לצפון ולמערב, ושרידי ישוב יהודי.
 • מחורבת סומק חזרתי לאחור ובצומת השבילים בק"מ 22 פניתי למזרח. מכאן הדרך עד לכביש 672 יותר מהודקת.
 • מק"מ 24.2 רכבתי כ- 200 מ' לצד כביש 672 ובק"מ 24.5 פניתי לדרך שמדרום לכביש. הדרך מתעקלת למזרח ולצפון, ובק"מ 25 פניתי לדרך הצרה לדרום מזרח. בצומת הדרכים בק"מ 25.4 פניתי למזרח, הדרך מתעקלת לצפון ובק"מ 26.2 בצומת פניתי למערב לעלייה של כ- 50 מ' עד לכיכר.
 • בכיכר בק"מ 26.3 פניתי למערב ועם הכביש הצדדי המקיף את דלית אל כרמל מדרום ירדתי עד ק"מ 28, כאן הכביש מסתיים. עם דרך העפר הנמשכת למערב (המסתיימת בשלד בית בבנייה) המשכתי כ- 50 מ' למערב, עליתי עלייה תלולה (כ- 20 מ') לצפון ובסוף העלייה המשכתי את הרכיבה למערב.
 • בק"מ 28.7 במפגש עם הרחוב הסלול פניתי שמאלה למערב ובצומת הרחובות בק"מ 29 עליתי עם הרחוב לצפון. בק"מ 29.6 בצומת הרחובות פניתי פניה חדה לדרום ובצומת מזלג הרחובות בק"מ 29.8 פניתי לימין לדרום מערב.
 • בק"מ 30 מתחילה ירידה הנמשכת כמעט עד סיום המסלול, המשכתי את הרכיבה עם הרחוב לדרום מערב ובק"מ 31.6 במקום בו מסתיים הרחוב הסלול פניתי לדרך היורדת לדרום מערב.
 • עם הדרך שהייתה מעט מדורדרת ירדתי בתלילות לאורך נחל מערות, בק"מ 35.3 עצרתי בפינת ההנצחה לג'ורדן בן סימון ובהמשך בק"מ 35.7 נכנסתי לאזור היותר צפוף של החורש שלאורך הנחל.
 • באזור בק"מ 35.8 הדרך נסחפה ומחורצת עברתי לצד סבך הצמחייה ולאחר כ 30 מ' חזרתי לרכב על הדרך. בצומת השבילים בק"מ 37.4 עזבתי את ערוץ הנחל ופניתי עם הדרך לדרום מזרח. הדרך העולה במתינות לאורך עמק מהר"ל נכנסת למושב כרם מהר"ל מצפון (ק"מ 38.2).
 • בכיכר בק"מ 39 פניתי למערב ועליתי להתרשם ממבנה המסגד שנימצא ליד "הטירה" (ק"מ 39.2). מהמסגד ירדתי למזרח, חזרתי לכיכר ופניתי בירידה לדרום. בכיכר בק"מ 39.9 המשכתי את הירידה לדרום מערב יצאתי מהמושב וירדתי במהירות לרחבת החניה של חוות מקורה לסיום המסלול.


הערות ואזהרות


לחץ למפה של המסלול באתר Israel Hiking and Biking Maps

סרטון הוראות להפעלת תצוגת סימוני ק“מ לאורך המסלול Israel Hiking and Biking Maps

 

לחץ למפה של המסלול באתר עמוד ענן


ישנם דפדפנים בהם הקובץ שיורד יורד עם סיומת txt, במיקרה שכזה לצורך השימוש בקובץ יש למחוק את תוספת ה- txt:
[צורת הקובץ היורד לא תקין: xxxxx.gpx.txt צורת הקובץ הרצוי: xxxxx.gpx]


מפת המסלול עם סימוני המרחקים (קילומטרים מתחילת המסלול)


עמק מהר"ל ק"מ 1.5 מבט לצפון
חורבת סומק ק"מ 21.5 מבט לצפון ברקע הבתים הדרומיים של דלית אל כרמל
הגומחה ק"מ 21.55
מערת המנורה – מערת קבורה עם תחרית מנורות בפתח המערה ק"מ 21.8
המיסגד במושב כרם מהר"ל ק"מ 39.2 מבט למערב
המיסגד מבט לדרום מערב

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר

שתף

עידו אליאב

אני מטייל כתחביב מילדותי וברכיבה על אופני הרים משנת 2013. את האתר הזה אני בונה, מעדכן ומממן באופן עצמאי והוא פתוח לשירות ציבור הרוכבים והמטילים. טלפון: 052-381-2216

כתיבת תגובה