אורך המסלול: 38.5 ק"מ
טיפוס מצטבר: 599 מ'
נקודת ההתחלה והסיום: מושב בית נחמיה, חניית רכבים בקירבת הכניסה למושב (ליד "הפונדק של ג'ק")
יום שבת: 2.4.2022


דרכים:

כביש: עד ק"מ 0.9 בבית נחמיה // ק"מ 7.8 עד 8 // ק"מ 21.2 עד 24.4 // ק"מ 26 עד 26.9 // ק"מ 31.1 עד 32.5 // ק"מ 37.8 עד 38.4 // סה"כ כ- 5.4 ק"מ.
דרך עפר: ק"מ 0.9 עד 5.1 // ק"מ 6.2 עד 7.8 // ק"מ 8 עד 11.9 // ק"מ 13.4 עד 20.8 // ק"מ 21.1 עד 21.2 // ק"מ 24.4 עד 26 // ק"מ 28 עד 28.3 // ק"מ 28.5 עד 29.1 // ק"מ 29.9 עד 30 // ק"מ 30.7 עד 30.9 // ק"מ 33.3 עד 33.4 // ק"מ 34.1 עד 34.3 // ק"מ 36.2 עד 37.5 // סה"כ כ- 20.8 ק"מ
סינגלים: ק"מ 5.1 עד 6.2 // ק"מ 11.9 עד 13.4 // ק"מ 20.8 עד 21.1 // ק"מ 26.9 עד 28 // ק"מ 28.3 עד 28.5 // ק"מ 29.1 עד 29.9 // ק"מ 30 עד 30.7 // ק"מ 30.9 עד 31.9 // ק"מ 32.5 עד 33.3 // ק"מ 33.4 עד 34.1 // ק"מ 34.3 עד 36.2 // סה"כ כ- 10.1 ק"מ.


המסלול בקצרה:

יצאתי למסלול ביער בן שמן המשלב את האזור המזרחי הקרוב לשילת ולנחל מודיעין. חציו הראשון של המסלול רובו בדרכי עפר וחלקו השני דרכים וסינגלים.

את הרכב חניתי בבית נחמיה ברחבת החניה ליד "הפונדק של ג'ק" (קרוב לשער הכניסה למושב) ויצאתי לדרך.

תיאור המסלול:

 • תחילת הרכיבה על הכביש הראשי של הישוב לכיוון דרום מזרח ולאחר כ- 100 מ' פניתי לדרום מערב לרחוב הורד. בסוף רחוב הורד בק"מ 0.9 פניתי עם הדרך לדרום מזרח ובק"מ 1.8 יצאתי משער המושב הדרומי.
 • עם הדרך עברתי תחת הגשר של כביש 6 ומיד לאחר הגשר פניתי לצפון מזרח. בצומת הדרכים בק"מ 2.3 פניתי לדרום ועם הדרך המלווה את קווי החשמל רכבתי עד לצומת השבילים בק"מ 3, כאן בצומת פניתי בירידה למערב ובק"מ 3.2 לפני ערוץ נחל נטוף פניתי לדרום.
 • חציתי את נחל נטוף לדרום בק"מ 3.7 והמשכתי בעלייה מתונה למזרח קרוב לגדר של בסיס אדם. באזור ק"מ 4.5 הדרך פונה לדרום וממשיכה עלייה במעלה הערוץ, מק"מ 5.1 עד 5.5 רכבתי קטע קצר על סינגל חדיד בכיוונו ההפוך (זכות קדימה לרוכבים ממול).
 • עזבתי את סינגל חדיד בק"מ 5.5, והמשכתי עם הסינגל העולה מעט למזרח ופונה לצפון. סינגל זה הנראה היטב בשטח פונה לאחר כ- 200 מ' למזרח וניפגש עם הכביש למיתקן אדם בק"מ 6.3 (בין ק"מ 5.8 ועד ק"מ 6.1 בדקתי סינגל חדש, את המשכו אבדוק בקרוב).
 • חציתי את כביש מתקן אדם למזרח וירדתי עם הדרך לדרום מזרח, הדרך עולה במעלה הערוץ ומגיעה בק"מ 6.9 לשער הכניסה לאתר נאות קדומים. ליד השער פניתי עם הכביש למערב ולאחר 20 מ' לפני המפגש עם כביש 443 פניתי עם הדרך הלבנה למזרח.
 • בק"מ 7.7 נצמדתי לכביש 443 והמשכתי לכביש הצדדי שהמשכו דרך לבנה למזרח. בצומת הדרכים בק"מ 8.9 פניתי עם הדרך הלבנה לצפון מזרח ובדרכים לבנות הנמשכות בקו גובה (פחות או יותר) המשכתי עד ק"מ 11.9.
 • בק"מ 11.9 כשהדרך פונה בעלייה לצפון מערב, עזבתי את הדרך והמשכתי בסינגל לדרום מערב, הסינגל באזור זה קשוח, חלק לא רכיב ובאזור ק"מ 13.3 עליתי עלייה תלולה וקשה ברגל עד לדרך הלבנה בק"מ 13.4 (כאן מומלץ לותר על קטע של הסינגל ולהמשיך בדרך הלבנה, המסלול המומלץ מסומן במפה IHM המצורפת באדום).
 • עם הדרכים הלבנות המשכתי את הרכיבה עד למפגש בק"מ 15.3 עם נחל מודיעין, מכאן ועד ק"מ 17.5 הדרך עוברת לאורך ערוץ הנחל וחוצה אותו כ- 8 פעמים, פרט זה לא מאוד חשוב בדרך כלל, אך הפעם מי ביוב זרמו בנחל בזרם די משמעותי. את מעברי חציית הנחל חציתי ברכיבה, עומק המים השאיר את הנעלים כמעת יבשות (נקווה שיטופל במהרה).
 • בקרבת כביש 446 בק"מ 17.7 עזבתי את ערוץ הנחל, פניתי בעלייה לדרום ובצומת השבילים בק"מ 18 המשכתי את העלייה לצפון. עם הדרך עברתי על גבול הבתים של שילת וירדתי במהירות למערב.בק"מ 20.7 נכנסתי לקטע קצר של כ- 300 מ' סינגל עד המפגש החוזר עם הדרך בק"מ 21.1 בה פניתי למערב לכיוון הכביש.
 • לצד הכביש הצדדי רכבתי למערב עד לצומת בק"מ 21.5 ובמפגש עם כביש 443 פניתי לצד הכביש לכיוון מזרח (כנגד כיוון הנסיעה), בקטע קצר זה של הכביש יש כ- 100 מ' בהם שולי הכביש צרים.
 • במעבר החציה המרומזר חציתי את כביש 443 (ק"מ 22.1) ועל המדרכה רכבתי לדרום מערב, בכיכר בק"מ 22.5 פניתי לימין לצפון מערב ובכיכר בק"מ 23.2 פניתי לצפון לכיוון בית העלמין. בק"מ 24.4 בכיכר עזבתי את הכביש והמשכתי את הירידה בדרך לבנה.
 • עברתי ליד המערות בקעת הנזירים בק"מ 25.4 ובצומת הדרכים בק"מ 25.6 פניתי בעלייה מתונה לדרום, דרך זו עולה לאזור התעשייה של מודיעין ק"מ 26.
 • באזור התעשייה רכבתי על המדרכה עד הכיכר בק"מ 26.4, עברתי את תחנת הדלק המקומית ובק"מ 26.9 עזבתי את הכביש ופניתי לסינגלים של יער בן שמן. עד ק"מ 27.28 רכבתי על נתיב סינגל ענבה ומכאן ועד ק"מ 28 על מבחר סינגלים נחמדים אחרים שברוב הזמן המסלול ברור.
 • בדרך לבנה ירדתי לצפון עד ק"מ 28.3, חציתי את הדרך הרחבה לצפון והתחלתי טיפוס מתון בסינגל שהופך לדבל ולדרך עפר העולה עד לצומת השבילים בק"מ 29, בצומת פניתי בעלייה למערב ולאחר כ- 20מ' עם הדרך הלבנה פניתי לצפון. הדרך מתעקלת למערב ובק"מ 29.2 פניתי לסינגל שמצפון לדרך.
 • הסינגל עולב בחורש לא צפוף בין ברושים ובק"מ 29.66 פניתי לסינגל לא בולט הנכנס לתוך החורש הצפוף של האורנים, מכאן ועד ק"מ 29.9 ישנו סינגל נחמד על קו גובה שלא תמיד ניראה ברור (תלוי בעונות השנה), סופו במפגש עם דרך לבנה.
 • בק"מ 30 עזבתי את הדרך הלבנה פניתי לצפון ונכנסתי לסינגל מאתגר בעלייה הנמשך עד לראש הגבעה ק"מ 30.3, כאן עם דרך פניתי בירידה למערב, ולאחר כ- 20 מ' פניתי לסינגל שמצפון לדרך איתו ירדתי עד למפגש עם הדרך בק"מ 30.7.
 • המשכתי כ- 200 מ' עם הדרך לדרום מערב ובק"מ 30.9 פניתי למערב, חברתי לקטע קצר לסינגל הרצל (המסומן כחול) איתו עליתי עד מצפה מודיעין (ק"מ 31.9).
 • עם כביש מצפה מודיעין הצפוף רוכבים, עליתי לצומת (ק"מ 32.1) ובצומת פניתי למערב. עברתי בגשר תחת כביש 443 ובק"מ 32.5 התחלתי רכיבה לצפון מערב על סינגל חדיד נגד כיוון הרכיבה (יש לתת זכות קדימה לבאים מימול)
 • במפגש עם הדרך הלבנה בק"מ 33.3 עזבתי את סינגל חדיד. עם הדרך הלבנה פניתי לצפון ולאחר כ- 50 מ' בצומת שבילים פניתי למערב, עליתי לראש הגבעה (ק"מ 33.5) ממנה מתחיל סינגל נחמד בירידה לצפון מערב.
 • בק"מ 34.1 במפגש עם הדרך עזבתי את הסינגל פניתי למזרח ובצומת בק"מ 34.2 פניתי עם השביל בירידה לצפון. מק"מ 34.4 עד ק"מ 36.1 רכבתי על סינגל חדיד כנגד כיוון הרכיבה (יש לתת זכות קדימה לבאים ממול ולשים לב מאוד באזורים בהם הראות מוגבלת בסיבובים)
 • בק"מ 36.1 ירדתי עם הדרך לנחל נטוף לצפון מזרח, חציתי את הנחל (ק"מ 36.4) ופניתי תחת גשר כביש 6 לצפון מערב.
 • בדרך בה רכבתי בתחילת היום רכבתי עד סוף המסלול.
 • עם דרך העפר נכנסתי למושב בית נחמיה ובק"מ 37.5 פניתי לצפון לרחוב הורד, בצומת בק"מ 38.2 פניתי לצפון מערב בכביש הראשי של המושב ולאחר כ- 100 מ' פניתי לצפון לסיום המסלול.


הערות ואזהרות


לחץ למפה של המסלול באתר Israel Hiking and Biking Maps

סרטון הוראות להפעלת תצוגת סימוני ק“מ לאורך המסלול Israel Hiking and Biking Maps

 

לחץ למפה של המסלול באתר עמוד ענן


ישנם דפדפנים בהם הקובץ שיורד יורד עם סיומת txt, במיקרה שכזה לצורך השימוש בקובץ יש למחוק את תוספת ה- txt:
[צורת הקובץ היורד לא תקין: xxxxx.gpx.txt צורת הקובץ הרצוי: xxxxx.gpx]


מפת המסלול עם סימוני המרחקים (קילומטרים מתחילת המסלול)


מצוקי נחל מודיעין (קיר הבנפלינג) ק"מ 16 מבט לדרום מזרח
ק"מ 33 מבט לצפון לתל חדיד

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר

שתף

עידו אליאב

אני מטייל כתחביב מילדותי וברכיבה על אופני הרים משנת 2013. את האתר הזה אני בונה, מעדכן ומממן באופן עצמאי והוא פתוח לשירות ציבור הרוכבים והמטילים. טלפון: 052-381-2216

כתיבת תגובה