Strava Global Heatmap

האתר מציג את "אזורי החום" של המסלולים שהועלו ע"י משתמשי strava.

תצוגת מפת החום מסמנת בצבע את המסלולים בהם עברו משתמשי התוכנה. ככול שכמות המעברים באזור מסוים גדולה יותר, כך צבע מסלול בוהק יותר במפה.
אני נעזר במפה זו לצורך בדיקת עבירות באזורים בהם אני לא בוטח שישנה עבירות וכן למציאת נתיבים שאינם מסומנים במפות הרגילות .

בדוגמה המצורפת דף האתר (לאחר שהתמקדתי באזור צפון הכינרת)

בתמונה, בחץ אדום מסומנים כלי האתר לשינוי התצוגה :
A – שורת פקדים לשינוי גוון התצוגה.
B – קביעת סוג הפעילות אותה אנחנו מעונינים להציג.
C – קביעת רמת הבוהק של מסלולי מפת החום
D – בשורה זו שני פקדים:
       MAP – מפעיל ומפסיק את תצוגת המפה (בנוסף על תצוגת מסלולי החום של המפה)
       LABELS – מוסיף כיתוב (כיתוב ישובים, כבישים, ועוד, תלוי המפה שניבחר בשורה E)
E – בחירת סוג המפה שתוצג

לצורך התמצאות ומציאת האזור אותו אני מעוניין לבדוק, אני משנה את התצוגה בהתאם למצב הפקדים הנ"ל.

דוגמה לשימוש לבדיקת מעבר: ניבחן את חציית כביש 6 באזור שוהם.
בתמונת המסלול המתוכנן, המסלול עובר את הכביש באזור בו אין מחלף. ברצוננו לבדוק את אפשרות המעבר במקום.

ניתן ליראות את נתיב מפת החום בצבע בולט וברור, ומכאן אני מבין כי מעבר בנתיב זה הוא בשימוש נירחב.

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר

כתיבת תגובה