אורך המסלול: 33.5 ק"מ
טיפוס מצטבר: 568 מ'
נקודת ההתחלה והסיום: אלוני אבא, חנייה ליד כנסיית הטמפלרים שבמרכז הישוב.
יום שישי: 7.4.2017


דרכים

כביש: 300 מ' בתחילת המסלול באלוני אבא // ק"מ 5.2 עד 5.6 // ק"מ 18.5 עד 19.3 // ק"מ 26.3 עד 27 // ק"מ 33.2 עד סיום המסלול
דרך עפר: רוב המסלול דרכי עפר
סינגלים: ס"כ כ- 13.8 ק"מ // ק"מ 7.9 עד 13 // ק"מ 13.5 עד 15 // ק"מ 15.7 עד 18 // ק"מ 27.5 עד 30.4


עיקר המסלול:
אלוני אבא, חלק מסינגל אלון הגליל, מעבר מצפון לישובים הרדוף וסוואעד חמירה, נחל ציפורי ותחנת הקמח שבנחל – תחנת הנזירים, מעבר בכפר משאיח א סעדיה ובסמת טיבעון, מעבר בפאתי רמת הדסה, וסינגלים בין רמת הדסה לאלוני אבא.

 • את הרכיבה התחלתי מאלוני אבא מהחניה ליד כנסיית הטמפלרים שבמרכז הישוב.
 • התחלתי את הרכיבה בירידה ברחוב הברושים לכיוון דרום מזרח ולאחר כ- 200מ' בצומת ימינה פניתי עם הכביש לדרום מערב. לאחר כ- 70 מ' הדרך פונה לדרום מזרח, עוברת ליד המבנים והסככות וממשיכה לדרום, ליציאה מהישוב.
 • בצומת שבילים בק"מ 0.6 על גבול השדה פניתי למזרח ובצומת בק"מ 1.2 לדרום. בק"מ 1.4 לפני שטח האלונים הקטן פניתי למזרח, הדרך מתעקלת לדרום-מזרח חוצה את ערוץ נחל בית לחם ומקיפה מדרום וממזרח שטח אלונים נוסף.
 • בק"מ 2.5 עד 3 הדרך עוברת במקביל ובצמוד לכביש 77 ואז מתעקלת לצפון, הקפתי את מאגר המים ממערב ובצומת בק"מ 3.7 המשכתי לצפון מזרח.
 • בק"מ 5.1 במפגש עם הדרך הסלולה פניתי למזרח ולאחר כ- 150 מ' במפגש עם כביש 7620 פניתי עם הכביש לצפון-מערב, רכבתי כ- 250 מ' לצד הכביש עד הפניה למזרח בק"מ 5.6 .
 • בק"מ 7 עברתי על הגשר מעל נחל ציפורי ובפיצול השבילים בק"מ 7.1 פניתי לצפון מזרח.
 • הדרך חוצה את נחל יפתחאל מתחילה לעלות לצפון-מזרח ובפיצול השבילים בק"מ 7.5 המשכתי עם הדרך הלבנה השמאלית שמתעקלת בהמשך ועולה לצפון-מערב. בק"מ 7.9 עזבתי את הדרך הלבנה והתחלתי את הרכיבה בסינגל אלון הגליל שמדרום לדרך.
 • בפיצול הסינגלים בק"מ 12.7 המשכתי בירידה למערב ובק"מ 13 המשכתי בירידה לצפון מערב, בק"מ 13.4 מתחילה עלייה מפותלת של הסינגל הבנויה חלקה על דבל וחלקה על סינגל.
 • בק"מ 14.6 עזבתי את מסלול סינגל אלון הגליל, המשכתי את העלייה עם הדבל הפונה לדרום-מערב ובהמשך לצפון מערב עד המפגש עם הדרך הלבנה בק"מ 15 . כאן המשכתי עם הדרך בעלייה לצפון ולאחר כ- 50 מ' בצומת שבילים פניתי לצפון מזרח.
 • בק"מ 15.55 פניתי בצומת השבילים בירידה לצפון מזרח ובק"מ 15.7 פגשתי שוב את סינגל אלון איתו המשכתי עד ק"מ 16.47. כאן בק"מ 16.47 פניתי עם הדרך למערב, וחזרתי לרכב שוב על הסינגל בק"מ 16.6.
 • בק"מ 17.9 במפגש עם הדרך הסלולה נפרדתי מסינגל אלון, המשכתי עם הדרך לצפון מערב עוד כ 50 מ' ופניתי לדרום מערב לכיוון כביש 7912. חציתי את הכביש בק"מ 18.1 והמשכתי בעלייה לכיוון בריכת המים שעל הגבעה.
 • מהבריכה המשכתי עם הדרך בירידה לדרום ובק"מ 18.55 במפגש עם הכביש להרדוף פניתי לצד הכביש למערב.
 • בצומת הכבישים בק"מ 19 פניתי לצפון לכיוון הכפר סואעד (חמרייה). הכביש מתעקל למערב ובק"מ 19.3 עזבתי את הכביש בירידה לדרך שממערב לכביש.
 • בצומת בק"מ 20.2 פניתי לעלייה מערבה, עברתי בפאתי הכפר סואעד (חמרייה) וגלשתי בירידה עד המפגש עם נחל ציפורי בק"מ 22.2.
 • חציתי את הנחל הזורם במעבר על אבנים הגדולות שמוקמו בנחל (גובה המים היה מעט מתחת לסלעים שבמקום), המשכתי את הרכיבה במעלה הנחל מזרחה על שביל הולכי הרגל שנסלל במקום.
 • לאחר ביקור בתחנת הנזירים (ק"מ 22.5) המשכתי את הרכיבה במעלה נחל ציפורי, בק"מ 23.5 המשכתי עם הדרך העוזבת את נחל ציפורי לדרום, איתה רכבתי עד צומת השבילים בק"מ 25.6, בצומת פניתי לדרום-מערב לצדו המזרחי של הוואדי והמשכתי את הרכיבה במעלה הדרך הנכנסת לכפר משאיח א סעדיה.
 • בתוך הכפר בק"מ 26 הדרך הופכת סלולה והרחוב מתעקל בעלייה למזרח, בק"מ 26.5 עליתי על המדרכה לצד הכביש ובצומת בק"מ 26.7 פניתי על המדרכה שלצד הרחוב למזרח.
 • בק"מ 26.8 חציתי את הכביש והמשכתי את הרכיבה לדרום מזרח, הקפתי את מגרש הכדורגל המקומי ממזרח ומדרום, ועם דרך שמדרום למגרש המשכתי את הרכיבה בין העצים מערבה.
 • באזור זה מספר דרכים, נצמדתי לגבול המזרחי של הישוב ובק"מ 27.6 הדרך הופכת ברורה ויורדת בצמוד לבתים לדרום מערב.
 • בק"מ 28.1 הדרך חסומה, הקפתי ברגל בין העצים את הבית שחוסם את המעבר והמשכתי את העלייה בדרך לא מוגדרת עד חציית כביש 7516 בק"מ 28.5 (חציית הכביש בנקודה זו דורשת להרים את האופניים מעל גדר הבטיחות).
 • בצד הדרומי של הכביש הסינגל עולה לדרום ובק"מ 28.7 פניתי עם הסינגל לירידה לדרום מזרח. בצומת הסינגלים בק"מ 29.2 (אזור מפגש של מספר סינגלים) פניתי עם הסינגל היורד למזרח וכך גם במפגש הסינגלים בק"מ 29.8.
 • בק"מ 30.2 הסינגל פונה לצפון מזרח, ובק"מ 30.4 פניתי למזרח למעבר כביש 7513. מיד לאחר מעבר כביש 7513 פניתי לדרום עם הדרך שעל גבול השדה ובצומת הדרכים בק"מ 30.7 המשכתי את הירידה לדרום מזרח לכיוון כביש 77.
 • בק"מ 31.5 בצמוד לכביש פניתי למזרח ולאחר כ- 150 מ' פניתי עם הדרך הלבנה לצפון. בק"מ 32 פניתי למערב לכיוון עץ האקליפטוס הגדול לתחתו ממוקמת באר אבא (באר עתיקה יפה ששופצה ע"י תושבי האזור בה ניתן להתרחץ).
 • לאחר ביקור בבאר המשכתי את הרכיבה עם הדרך הלבנה לצפון עד הכניסה לאלוני אבא והמפגש עם כביש הישוב (רח' האלונים) בק"מ 33.2.
 • עם הכביש המשכתי צפונה ובצומת עם רח' הברושים בק"מ 33.4 פניתי לדרום-מזרח לסיום המסלול.

הערות ואזהרות


לחץ למפה של המסלול באתר Israel Hiking and Biking Maps

סרטון הוראות להפעלת תצוגת סימוני ק“מ לאורך המסלול Israel Hiking and Biking Maps

לחץ למפה של המסלול באתר עמוד ענן


ישנם דפדפנים בהם הקובץ שיורד יורד עם סיומת txt, במיקרה שכזה לצורך השימוש בקובץ יש למחוק את תוספת ה- txt:
[צורת הקובץ היורד לא תקין: xxxxx.gpx.txt צורת הקובץ הרצוי: xxxxx.gpx]


מפת המסלול עם סימוני המרחקים (קילומטרים מתחילת המסלול)


תחנת הקמח מימי עות'מאנים – תחנת הנזירים ק"מ 23 מבט למערב (הישוב על הגיבעה: נופית)
תחנת הנזירים
באר אבא ששופצה ע"י אנשי האזור ק"מ 32.1

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר

שתף

עידו אליאב

אני מטייל כתחביב מילדותי וברכיבה על אופני הרים משנת 2013. את האתר הזה אני בונה, מעדכן ומממן באופן עצמאי והוא פתוח לשירות ציבור הרוכבים והמטילים. טלפון: 052-381-2216