• המסלולים מוצגים כפי שבוצעו בפועל (ללא תיקונים וללא שינויים).
  • ישנם מסלולים בהם אני מגיע לקטעים לא רכיבים בהם יש לרדת מהאופניים ולגלגל את האופניים ברגל, וכן ישנם מסלולים בהם המעברים מורכבים, ויש צורך להרים את האופניים על הכתף.
  • בחלק מהמסלולים נדרש לעיתים לעבור גדרות.
  • ישנם מסלולים העוברים באזורי שטחי אש ובשמורות טבע, בהם קיימת מיגבלות כניסה.
  • בעלי האתר אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר. ואינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד ג' כלשהו במסלולים המוצעים באתר.

מעונין לקבל עדכון לכל מסלול חדש באתר?

רישום לאתר